Business & Information Security

MILÍ KOLEGOVIA,

drvivá väčšina organizácii si uvedomuje nevyhnutnosť ochrany svojich informačných systémov. Vnímanie bezpečnosti však nie je dané iba záväznými predpismi, či objektívnymi potrebami organizácie. V rovnakej miere je to i celkový prístup vrcholového manažmentu k tejto otázke, pretože žiadna technológia nezaručí dostatočnú ochranu, ak sa bezpečnostné zásady nepremietnu do vnútropodnikových procesov, a kým si každý jeden užívateľ neuvedomí svoju zodpovednosť za bezpečnosť celého systému.

A práve toto je základná myšlienka projektu "Business & Information Security", ktorý si kladie za cieľ:

Budeme úprimne radi, ak aj Vy prijmete naše pozvanie a zapojíte sa svojimi postrehmi do diskusie s našimi hosťami.

Gabriela Stuchlá
koordinátor