Inšpirácie 2006

Vážené kolegyne a kolegovia

Gabriela StuchláAj keď to na prvý pohľad nemusí byť vždy zrejmé, problematika zneškodňovania odpadu spolu s odstraňovaním starých ekologických záťaží sa dotýka celej našej spoločnosti.

Bohužiaľ nie je pravdepodobné, že sa nám v blízkej dobe podarí objaviť univerzálne riešenie, pomocou ktorého budeme schopní vyriešiť tento problém v jeho plnej komplexnosti.

Jediným riešením preto i naďalej ostáva systematická práca a úzka spolupráca medzi zúčastnenými stranami spolu s osvetou zameranou na širokú laickú verejnosť.

Ďalším dôležitým faktorom nášho úspechu je a bude široká výmena aktuálnych poznatkov a skúseností v tejto oblasti. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú konferenciu Enviro-management 2008 - Skládky odpadov a staré environmentálne záťaže ktorá sa uskutoční v dňoch 7. - 8. októbra 2008 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Veríme, že stretnutie s Vašimi kolegami a partnermi Vás bude inšpirovať a pomôže Vám pri riešení Vašich vlastných pracovných úloh a povinností.

Teším sa na naše skoré stretnutie

Gabriela Stuchlá
koordinátor
konferencie