RiR 2008

Slovenská republikaRiR 2008 - Riadenie informačných rizík, Slovensko
Cyklus intenzívnych pracovných seminárov spojených s analýzou modelových situácií