RiR 2008

Eurozóna po prvýkrát vo svojej histórii zažíva obdobie recesie.

Spolu s ňou čelia recesii Spojené štáty, Veľká Británia a Japonsko. Spomalenie ekonomického rastu sa nevyhlo ani Ázii na čele s Čínou.

Riziká vyplývajúce z tejto situácie sú omnoho väčšie než tie, akým museli súkromné spoločnosti čeliť doposiaľ.

Medzi hrozby, ktoré sa objavujú v súvislosti s krízou, ale aj nezávisle na nej ako dôsledok globalizácie svetovej ekonomiky, patria napr.:

Riadenie rizík a minimalizácia ich prípadných negatívnych dopadov predstavuje dlhodobý proces, na ktorom sa musí podieľať celá organizácia.

Len tak bude schopná prijať opatrenia, ktoré umožnia:

Gabriela StuchláA práve o možnostiach a zásadách úspešného riadenia rizík hovorí pracovný seminár „Hrozby a riziká v období nestability“.

Veríme, že prezentované skúsenosti pomôžu aj Vám úspešne sa pripraviť na zvládnutie rizík dnešnej doby.

Tešíme sa preto na naše decembrové stretnutie v Bratislave

Gabriela Stuchlá
koordinátor projektu