Žena v TOP manažmente 2007

MILÍ PRIATELIA,

Gabriela Stuchláotázka postavenia žien v modernej spoločnosti nie je aktuálna iba u nás doma, ale všade vo svete.

Napriek tomu, že názory na pracovné uplatnenie a možnosti sebarealizácie žien sa postupne menia, stále existuje množstvo bariér, ktoré im znemožňujú naplno rozvinúť svoj osobný potenciál. A nie sú to len ony, kto dopláca na túto situáciu.

Najlepším dôkazom rovnocenného partnerstva mužov a žien sú životné príbehy úspešných žien. Ich osobné skúsenosti sú cennou inšpiráciou a môžu byť prvým krokom k rozhodnutiu uľahčiť ženám vstup do "sveta mužov".

Verím preto, že prijmete pozvanie do diskusie s našimi hosťami o tom, ako zmeniť daný stav, ako umožniť ženám široký osobnostný rast a ako skĺbiť ich osobné ciele a zámery s cieľmi a zámermi celej Vašej spoločnosti.Teším sa na naše skoré stretnutie v Bratislave.

Gabriela Stuchlá
koordinátor projektu