Archív

2013

Enviro-management 2013
Odpady ako výzva na záchranu našej zeme
15. – 17.10.2013
Hotel Patria, Štrbské Pleso

2012

Enviro-management 2012
Projekty odpadového hospodárstva naprieč Európou
9. – 11.10.2012
Hotel Patria, Štrbské Pleso

2011

Enviro-management 2011
Environmentálna politika a nakladanie s odpadmi v obciach a mestách Európy: Idey, koncepcie a riešenia
11. – 13.10.2011
Hotel Patria, Štrbské Pleso

2010

Enviro-management 2010
Skládky v Európe & Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov
12. – 14.10.2010
Hotel Patria, Štrbské Pleso

2009

Enviro-management 2009
Zhodnocovanie odpadov, skládky odpadov a staré environmentálne záťaže
6. - 7.10.2009
Hotel Patria, Štrbské Pleso

2008

RiR 2008
Riadenie informačných rizík, Slovensko
Hrozby a riziká v období nestability
9.12.2008
Hotel Devín, Bratislava

Enviro-management 2008
Skládky odpadov a staré environmentálne záťaže
7. - 8.10.2008
Hotel Patria, Štrbské Pleso

RiR 2008
Riadenie informačných rizík, Slovensko
Cyklus intenzívnych pracovných seminárov spojených s analýzou modelových situácií.

2007

ISFS 2007
Information Security in the Financial Sector / Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore
13. - 14.9.2007
Top Hotel Praha

Business & Information Security 2007
Bezpečnosť internetových a intranetových riešení & Disaster Recovery - Obnova systémov po havárii, 26.4.2007
ITIL - IT Infrastructure Library / IDM - Identity Management, 21.6.2007
City Hotel Bratislava

Žena v TOP manažmente 2007
21.2.2007
Hotel Devín, Bratislava

2006

Žena inšpirácie 2006
11. - 12.10.2006
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore 2006
19. - 20.10.2006
Top Hotel, Praha

ISMS 2006
Postupy zavádzania systému riadenia bezpečnosti
21. - 22.6.2006
Hotel Boboty, Vrátna dolina

Business & Information Security 2006
16.-17.3.2006
Hotel Patria, Štrbské Pleso

2005

Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore 2005
18. - 19.10.2005
Hotel Devín, Bratislava

Japonsko 2005
3.5.2005
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava

Modelové situácie a vzorové príklady
(cyklus odborných seminárov)

Obchodné operácie, pravidlá a zvyklosti v medzinárodnom obchode

INCOTERMS 2000
6.9.2004
Kongresové centrum Technopol, Bratislava

SPORY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA
4.10.2004
Kongresové centrum Technopol, Bratislava

2004

Enviro-management 2004
(1. ročník odbornej konferencie)

STARÉ ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
Koncepčný prístup k sanácii a likvidácii starých environmentálnych záťaží a ekologických dlhov
8. - 9.12.2004
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Ľudské zdroje a personalistika
(3. ročník, medzinárodná odborná konferencia)
23. - 24.9.2004
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

CLO 2004
(cyklus odborných seminárov MODELOVÉ SITUÁCIE A VZOROVÉ PRÍKLADY)

Voľný pohyb tovaru, colné a daňové predpisy po vstupe do EÚ

Quo vadis textrinum 2004
(25. jubilejný ročník medzinárodnej konferencie, spoločenské a odborné stretnutie textilnej verejnosti a výrobcov tkáčskej techniky)
27. - 29.4.2004, Hotel Patria, Štrbské Pleso