12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Tomáš Voltr

CEO
Energy financial group a.s.

Prague
Czech Republic

Presentation

Biomethane as a way to energy self-sufficiency.

Biometan jako cesta k energetické soběstačnosti.

Key Words

Biomethane, gastro-waste, biogas station, energy.

Annotation

Energy financial group a.s. (EFG) takes part in the scientific development focused on improving well-known procedures as well as discovering new technologies which are the suitable alternative to the outdated and environmental-damaging means of obtaining energy.

EFG is the pioneer in biomethane production in the Czech republic. It distributes biomethane to the grid from its waste-processing biogas station in the city of Rapotín.

EFG Vyškov BPS is the second biogas station the company owns. Biodegradable waste is being processed in an environmentally friendly way in both of these biogas stations while it is being utilized and transformed into energy in the form of biomethane.

Whereas biogas can be used only for electricity and heat production, after upgrading to biomethane it can be used in the same way as earth gas. It can be distributed to the gas grid and also used as a biofuel BioCNG in all devices that are fuelled by gas without the need for any further modification. The big advantage in comparison to the other renewable sources of energy is the accumulation potential of biomethane and the possibility of its continual production which does not depend on the weather. These are the main reasons why biomethane plays a very important role in the process of decarbonization of the energy and transportation sector and is an integral part of the climate plans of the Czech Republic as well as the European Union.

Our company believes that a new era is coming for the gas and energy sector. The era which will offer great opportunities for biomethane production and utilization.

Lecturer’s Profile

Tomáš Voltr is the CEO and Vice-Chairman of the Board of Directors of Energy financial group a.s. (EFG), the Czech leader in the biomethane market.

Between 2012 and 2016 he was engaged in financial management and consulting for the EFG Rapotín BPS biogas plant project. Before that, he worked in the financial sector with a focus on capital markets and investment advisory. Until recently, he was a flatwater kayaker on a professional level.

Organization’s Profile

Energy financial group a.s. is focused on enforcing the principles of the circular economy through investments in the development, innovation and operation of environmentally friendly energy solutions utilizing secondary feedstocks and renewable sources of energy.

Kľúčové slová

Biometan, gastroodpad, bioplynová stanice, energetika

Anotácia

Investiční skupina Energy financial group (EFG) se zúčastňuje vědeckého pokroku, který nabízí vylepšování známých postupů i objevování nových technologií, které dříve nebylo možné realizovat a jež jsou vhodnou alternativou k zastaralým a pro životní prostředí škodlivým způsobům získávání energie.

Společnost se stala prvním českým výrobcem biometanu, který dodává do distribuční sítě ze své odpadářské bioplynové stanice v Rapotíně. Kromě bioplynové stanice v Rapotíně vlastní společnost také další bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS. Obě bioplynové stanice slouží jako zařízení pro ekologickou likvidaci bioodpadu, který díky nim najde své další energetické využití v právě v podobě biometanu.

Zatímco bioplyn se využívá jen pro výrobu elektrické a tepelné energie, po upgradingu na biometan jej lze využít také pro distribuci do plynárenské sítě a pokročilé biopalivo BioCNG, a to ve všech běžných zařízeních na zemní plyn bez nutnosti úprav.

Velká výhoda proti ostatním obnovitelným zdrojům pak spočívá v akumulačním potenciálu biometanu a možnosti jeho kontinuální výroby bez závislosti na počasí. Proto má nezastupitelné místo v budoucí dekarbonizaci energetiky i dopravy a počítá s ním jak Evropská unie, tak národní klimaticko-energetický plán. V oblasti produkce a využití biometanu je skupina přesvědčená, že nás čeká nová éra energetiky a plynárenství, éra, ve které stojíme na začátku obrovské příležitosti.

Profil prednášajúceho

Tomáš Voltr působí jako výkonný ředitel a místopředseda správní rady společnosti Energy financial group a.s. (EFG), českého lídra na trhu s biometanem.

V letech 2012–2016 se věnoval finančnímu managementu a poradenství pro projekt bioplynové stanice EFG Rapotín BPS. Před založením společnosti se pohyboval ve finančním sektoru se zaměřením na kapitálové trhy a investiční poradenství. Donedávna se také profesionálně věnoval rychlostní kanoistice.

Profil organizácie

Investiční skupina Energy financial group se věnuje prosazování zásad cirkulární ekonomiky prostřednictvím investic do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících druhotné suroviny a obnovitelné zdroje energie.