12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Roman Hubálek

Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia
TOMRA Sorting s.r.o.

Senec
Slovakia

Presentation

Automated optical sorting of separeted segment and mixed municipal waste segment.

Automatické optické třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.

Annotation

TOMRA sorting machines have a wide range of uses and are used in the separated sorting segment and mixed municipal waste segment too.

The presentation gives several examples of optical sorters operation and complex automatic lines of material sorting of separated plastic (PET, HDPE, PP, TETRA,…) and paper, material sorting of mixed municipal waste with a focus on the sorting of recyclable components.

The presentation will also include the topic of waste pre-sorting directly in front of the ZEVO plants and the central sorting plant for this pre-sorted material.

Anotácia

Sortovací stroje TOMRA mají široké spektrum využití a nalezly plně uplatnění v segmentu třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.

Prezentace představí  několik příkladů využití optických sortérů a komplexních automatických linek provozujících materiálové třídění separovaného plastu (PET,HDPE, PP, TETRA,..) a papíru, materiálové třídění směsného komunálního odpadu se zaměření na vytřídění recyklovatelných složek.

Součástí prezentace bude i téma před-třídění odpadu přímo před závody ZEVO a centrálním třídícím závodem pro tento pre-sortovaný materiál.

Profil prednášajúceho

Roman Hubálek, Tomra Sorting s.r.o., Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia

Absolvent Vysoké školy chemicko – technologické v Praze.

Celý svůj profesní život pracuje pro mezinárodní společnosti, které působí v envinronmentálním segmentu – čištění spalin, úprava vody a recyklace.