12th international experts’ conference

ENVIROMANAGEMENT 2022

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE WASTE AND RECYCLING INDUSTRY

GOALS, TARGETS, AND LIMITS

OCTOBER 3 – 4, 2022
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Col. Ing. Mario Kern

Director of Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime
National Center for Specicific Crimes, Presidium of the Police Force

Brastislava
Slovakia

Presentation

Environmental crime in waste management.

Environmentálna kriminalita v odpadovom hospodárstve.

Anotácia

Porušovanie právnych predpisov v odpadovom hospodárstve predstavuje významný spoločenský problém.

Rozsah nepriaznivých následkov tejto protiprávnej činnosti postupne spôsobil zapojenie všetkých druhov orgánov presadzovania práva s cieľom eliminovať alebo aspoň minimalizovať škody vzniknuté pri tejto trestnej činnosti.

Environmentálna kriminality v oblasti odpadov nemá nepriaznivé dopady výlučne na životné prostredie, ale rovnako významné nepriaznivé dopady sú aj v oblasti ekonomickej.

Tieto sa napríklad týkajú deformovania podnikateľského prostredia, kedy subjekty porušujúce právne predpisy majú priaznivejšiu cenovú politiku pre zákazníkov alebo keď protiprávnym ukladaním alebo zneškodňovaním odpadov dochádza k vážnemu znečisťovaniu životného prostredia, ktoré si vyžaduje enormné náklady štátu na uvedenie životného prostredia do priaznivého stavu.

Profil prednášajúceho

Plk. Ing. Mário Kern je absolventom Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, ktorú ukončil v roku 1994.

Od roku 1995 pôsobil v Policajnom zbore ako vyšetrovateľ, pričom v roku 2002 sa stal prvým policajným špecialistom na oblasť environmentálnej trestnej činnosti v pôsobnosti vtedajšej sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR.

Od roku 2004 pôsobil ako starší vyšetrovateľ špecialista úradu kriminálnej a justičnej polície Prezídia Policajného zboru v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa CBRN materiálov. Súčasne od roku 2004 do roku 2012 viedol špecializovaný vyšetrovací tím určený na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších prípadov environmentálnej trestnej činnosti.

V roku 2012 sa stal riaditeľom novovzniknutého odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Na tejto pozícii sa nachádza dodnes.

V rámci svojej činnosti zodpovedá na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov, jeho pracovisko vykonáva vzdelávanie a výcvik policajtov v tejto oblasti, kontrolnú činnosť, medzinárodnú a medzirezortnú spoluprácu na zverenom úseku, prípravu príslušných právnych predpisov a realizuje medzinárodné bezpečnostné projekty.

Okrem týchto aktivít pôsobí ako medzinárodný expert a školiteľ pre Interpol, Europol, IAEA a iné medzinárodné organizácie v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov.