13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Pavel Bureš

CTO
Energy financial group a.s.

Prague
Czech Republic

PRESENTATION

Development in the Biomethane Industry.

Rozvoj v odvetví využívania a spracovania biometánu.

ORGANIZATION’S PROFILE

Energy financial group a.s. is focused on enforcing the principles of the circular economy through investments in the development, innovation and operation of environmentally friendly energy solutions utilizing secondary feedstocks and renewable sources of energy.

PROFIL ORGANIZÁCIE

Investiční skupina Energy financial group se věnuje prosazování zásad cirkulární ekonomiky prostřednictvím investic do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících druhotné suroviny a obnovitelné zdroje energie.