13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Ing. Roman Hubálek

Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia
TOMRA Sorting s.r.o.

Senec
Slovakia

PRESENTATION

Optical sorting technology, analytics and statistics in the sorting of separated and mixed municipal waste.

Technologie optického třídění, analytika a statistika při třídění separovaného    a směsného komunálního odpadu.

ANNOTATION

TOMRA sorting machines have a wide range of uses and are used in the separated sorting segment and mixed municipal waste segment too.

The presentation shows technological equipment including analytical  and statistic modul and gives several examples of optical sorters operation and complex automatic lines of material sorting of separated plastic (PET, HDPE, PP, TETRA,…) and paper, material sorting of mixed municipal waste with a focus on the sorting of recyclable components.

The presentation will also include the topic of waste pre-sorting directly in front of the ZEVO plants and the central sorting plant for this pre-sorted material.

LECTURER’S PROFILE

Roman Hubálek, Tomra Sorting s.r.o., Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia.

Graduated from the University of Chemistry and Technology in Prague.

He has worked his entire professional life for international companies that operate in the environmental segment – flue gas cleaning, water treatment and recycling.

ORGANIZATION’S PROFILE

TOMRA was founded on an innovation in 1972 that began with the design, manufacturing and sale of reverse vending machines (RVMs) for automated collection of used beverage containers. Today TOMRA provides technology-led solutions that enable the circular economy with advanced collection and sorting systems that optimize resource recovery and minimize waste in the food, recycling and mining industries and is committed to building a more sustainable future.

Altogether TOMRA has over 100,000 installations in over 80 markets worldwide and had total revenues of about 10.9 billion NOK in 2021. The TOMRA Group employs roughly 4,600 people globally, and is publicly listed on the Oslo Stock Exchange. (OSE: TOM).

For further information about TOMRA, please see www.tomra.com

ANOTÁCIA

Sortovací stroje TOMRA mají široké spektrum využití a nalezly plně uplatnění v segmentu třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.

Prezentace představí technologickou vybavenost zařízení s ohledem na analytiku a statistiku vč. několik příkladů využití optických sortérů a komplexních automatických linek provozujících materiálové třídění separovaného plastu (PET,HDPE, PP, TETRA,..) a papíru, materiálové třídění směsného komunálního odpadu se zaměření na vytřídění recyklovatelných složek.

Součástí prezentace bude i téma před-třídění odpadu před závody ZEVO a centrálním třídícím závodem pro tento pre-sortovaný materiál.

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO

Roman Hubálek, Tomra Sorting s.r.o., Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia

Absolvent Vysoké školy chemicko – technologické v Praze.

Celý svůj profesní život pracuje pro mezinárodní společnosti, které působí v envinronmentálním segmentu – čištění spalin, úprava vody a recyklace.