13TH INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2023

WASTE METRICS

YOU CAN'T MANAGE WHAT YOU DON'T MEASURE

OCTOBER 2 – 3, 2023
HOTEL PATRIA ****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

LECTURER

Volkswagen Slovakia, a.s.

Bratislava
Slovakia

PRESENTATION

Industrial Waste Evidence from Production Line up to Leaving the Factory:
Waste Management and Optimisation Based on Data.

Evidencia priemyselných odpadov od výrobnej linky po opustenie fabriky:
Riadenie a optimalizácia odpadového hospodárstva na základe dát.

ANOTÁCIA

  • Možnosti evidencie dát priamo na mieste vzniku, opakovane vznikajúce odpady, jednorazové vývozy.
  • Efektívna analýza a kontinuálna optimalizácia procesov pre minimalizáciu nákladov.