11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Jeroen Wies

Managing Director
Novotem Environmental Services b.v.

Amsterdam
the Netherlands

Presentation

Transfrontier Shipment of Waste:
Export licenses, transport challenges, and infrastructure.

Cezhraničná preprava odpadu:
Vývozné licencie, výzvy v doprave a infraštruktúra.

Key Words

Annotation

Lecturer’s Profile

Organization’s Profile

Kľúčové slová

Anotácia

Profil prednášajúceho

Profil organizácie