11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2020

WASTE INFRASTRUCTURE

DEALING WITH THE COVID-19 EXPERIENCE

SEPTEMBER 24 – 25, 2020
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Martin Smit

Corporate project manager
Indaver nv

Mechelen
Belgium

Presentation

Advanced Waste Treatment Infrastructure – Strategy, Activities, Asset Development.
Case Stories and Insights From a European Waste Operator.

Pokročilá infraštruktúra na spracovanie odpadov: Stratégia, činnosti, prínos a rozvoj aktív.
Prípadové štúdie a postrehy európskych prevádzkovateľov zariadení na spracovanie odpadov.

Key Words

Annotation

Lecturer’s Profile

Organization’s Profile

Kľúčové slová

Anotácia

Profil prednášajúceho

Profil organizácie