11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. Petr Havelka

Executive Director
ČAOH – The Czech Waste Management Association

Prague
Czech Republic

Presentation

Volume of waste produced in Czech Republic and capacities needed to fulfill EU goals.

Množství produkovaných odpadů v ČR a potřebné kapacity ke splnění cílů EU.

Key Words

Annotation

New European Directives are approved and in force since two years ago. It is obvious that waste will by gradually transferred from managed landfills to other types of facilities. EU has given a clear priority to separation and recycling. Given goal are binding for all member states. Czech Republic for example has some 14 years to move each year more than 1,43 million tons (comparing to current volume) of municipal waste to final recycling. Is the new legislation stimulating new investments in separation and recycling? What is the actual waste production? What investments are in preparation? What are the trends towards possible fulfilling of the binding goals? These topics will be treated in this year’s presentation of Peter Havelka from Czech Association of Waste Management.

Anotácia

Nové evropské směrnice jsou již dva roky schválené a platné. Je zřejmé, že odpady se budou postupně přesouvat z řízených skládek do jiných typů zařízení. Jasnou prioritu dala EU třídění a recyklaci. Stanovené cíle jsou závazné pro všechny státy. Například Česká republika má cca za 14 let přesouvat do finální recyklace každoročně o více než 1,43 milionů tun komunálních odpadů více než nyní. Stimuluje nově připravená legislativa k investicím do třídění a recyklace? Jaká je vlastně produkce odpadů? Jaké investice se připravují? Jaké jsou trendy ve vztahu k možnému splnění závazných cílů? Těmto tématům se bude věnovat letošní prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství.

Profil prednášajúceho

Ing. Petr Havelka se narodil v Olomouci v roce 1980. Vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby.

Profil organizácie

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací, která sdružuje množství podnikatelských subjektů, v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH zajišťují cca 65 % trhu služeb odpadového hospodářství v ČR. Mezi cíle ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí, nastavení odpadového hospodářství efektivní způsobem tak, aby ČR plnila cíle evropské odpadové politiky a aby přitom ekonomické dopady na původce odpadů a odpadový sektor byly na akceptovatelné a co nejnižší úrovni. ČAOH souhlasí s postupným omezováním skládkování dle legislativy EU a s potřebou plnění evropských recyklačních cílů, které sama ČAOH dlouhodobě aktivně prosazuje. Aktuálně je ČAOH oborovým svazem sdružujícím největší kapacitu recyklačních technologií v ČR.