questionmark

11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Petr Marek

Technical Director
Marius Pedersen a.s.

Hradec Králové
Czech Republic

Presentation

Analysis and optimization of municipal solid waste collection and processing of its sorted component.

Analýza a optimalizácia zvozu tuhého komunálneho odpadu a spracovania jeho vytriedenej zložky.

Key Words

Annotation

he pilot project in Hradec Králové was the analysis of municipal waste quality with subsequent introduction of collection optimization in selected city areas aiming at the frequency change of MSW collection to 2 times per month (from originally 4 times per month) with the support of extended system of waste separation (note: Results of the pilot project are subsequently introduced also in other places of Czech Republic, where our company is operating). This method is then elaborated also with technical/economic analysis as to how the selected separated waste components can be processed.

Lecturer’s Profile

Organization’s Profile

Kľúčové slová

Anotácia

Pilotním projektem v Hradci Králové byla analýza kvality komunálního odpadu s následným zavedením ve vybraných částech města optimalizace svozu s cílem změny četnosti sběru TKO na 2x za měsíc (původně 4x měsíčně) s podporou rozšíření systému třídění odpadu (pouz. Výsledky pilotního projektu se následně zavádí i na ostatní místa ČR, kde působí naše společnost) . Tento způsob je následně rozpracován i o technickou / ekonomickou analýzu, jakým způsobem je možné zpracovat vybrané vytříděné složky odpadu.

Profil prednášajúceho

Profil organizácie