11th INTERNATIONAL EXPERTS' CONFERENCE

ENVIROMANAGEMENT 2021

WASTE INFRASTRUCTURE

OCTOBER 4 - 5, 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, HIGH TATRAS, SLOVAKIA

Lecturer

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

CEO
ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Brno
Czech Republic

Presentation

Presentation Experience with implementation and operation of PAYT and door to door systems.

Zkušenosti se zaváděním a provozem PAYT a door to door systémů.

Key Words

door to door, PAYT, sorting of waste, recycling

Annotation

The paper describes the initial conditions and the main bottlenecks including real used solutions in implementation more than hundreds of PAYT and door to door systems. It provides a unique summary of results of PAYT and door to door systems from more than hundreds of settlements in the Czech Republic, their interpretations, and lessons for further practice usage.

Lecturer’s Profile

After waste management at Mendel in Brno, he was for 7 yars the director of a small municipal collection company. Here he introduced that time the largest door to door and payt systems in the Czech Republic. Then he restructured the collection of the fifth largest collection company in the Czech Republic. In 2015, he founded ASHPA OH. It helps to establish and restructure collection companies, designs and performs meaningful optimizations of waste management. So far, her work has affected almost one million people.

Kľúčové slová

door to door, Payt, Separácia, recyklácia

Anotácia

Příspěvek přináší popis výchozích podmínek a hlavních úzkých míst včetně reálně použitých řešení při zavedení více než stovek PAYT a/nebo D2D systémů. Uvádí unikátní shrnutí výsledků D2D a PAYT systémů z více než stovky sídel v ČR, jejich interpretaci a poučení pro další praxi.

Profil prednášajúceho

Po odpadovém hospodářství na Mendelu v Brně 7 let řediteloval malou obecní svozovou firmu. Zde zavedl ve své době největší door to door a payt systémy v Česku. Poté restrukturalizoval svoz páté největší svozové firmy v Česku. V roce 2015 založil firmu ASHPA OH. Ta pomáhá zakládat a restrukturalizovat svozové firmy, navrhuje a provádí smysluplné optimalizace odpadového hospodářství. Zatím se její práce dotkla bezmála jednoho milionu obyvatel.