13. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2023

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

NEVYHNUTNÝ PREDPOKLAD FUNGUJÚCEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2. – 3. OKTÓBER 2023
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

ÚČASŤ NA KONFERENCII ALEBO VYSTÚPENIE V ODBORNOM PROGRAME MOŽNÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PRENOSU.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Aktuálny ročník konferencie je o metrikách používaných v odpadovom hospodárstve, a bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy ako sú:

 • null

  ÚDAJE O ODPADOCH

  Význam presných dát, štatistík, metrík a vykazovaných informácii pre vytvorenie a prevádzku funkčného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov

  [avizovaný príspevok: Ing. Roman Vandák, ENVI – PAK, a. s., Slovensko]
 • null

  METÓDY MERANIA

  Hodnotenie životného cyklu, uhlíkové účtovníctvo a ďalšie metódy na realizáciu environmentálnych meraní v oblastiach ako je napr. účtovanie skleníkových plynov pri spracovaní odpadov.

  [avizované príspevky: Aurel Lübke, Managing Director, Compost Systems GmbH, Rakúsko,
  Ing. Martin Kebísek, CEO, CEMMAC a.s., Slovensko]
 • null

  ROZPOČTY A POPLATKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  Tvorba prevádzkových rozpočtov, voľba a nastavenie systému poplatkov za odpady, a ich využitie na usmernenie a/alebo zmenu spôsobov nakladania s odpadmi a ich likvidácie

  [avizovaný príspevok: Dr. Christian Schreyer, Manager, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations – Dachverband der Steirischen AWV, Rakúsko]
 • null

  MANIPULÁCIE S ÚDAJMI A POMOCOU ÚDAJOV O ODPADOCH

  Interaktívne stretnutie a diskusia s účastníkmi konferencie o tom, ako môžu byť dáta o odpadoch manipulatívne využité na vytvorenie falošnej predstavy o dostupných a poskytovaných službách a technológiách odpadového priemyslu, a možný vplyv týchto predstáv na zisky spoločností.

  [avizované príspevky: Euston Ling, Manager – Planning and Technical Solutions, North London Waste Authority, UK,
  Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing, Westminster City Council, UK,
  Dipl.-Ing. Martin Steiner, TBU Environmental Engineering Consultants, Rakúsko]
 • null

  OBCHOD S PRIEMYSELNÝM ODPADOM A INÉ HORÚCE NOVINKY V SEKTORE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  … a podobne ako po minulé roky bude aj tento-krát vyhradená sekcia pre zaujímavosti a aktuálne novinky, ktoré ovplyvňujú a menia sektor odpadového hospodárstva a využívania zdrojov.
  Jedným z príkladov bude pohľad na obchod s priemyselným odpadom, vedľajšími produktami a použitými materiálmi ako na integrálnu súčasť obehového hospodárstva

  [avizovaný príspevok: Roman Gdovjak, Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Slovensko]

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Aktuálny ročník konferencie je o metrikách používaných v odpadovom hospodárstve, a bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy ako sú:

 • null

  ÚDAJE O ODPADOCH

  Význam presných dát, štatistík, metrík a vykazovaných informácii pre vytvorenie a prevádzku funkčného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov

  [avizovaný príspevok: Ing. Roman Vandák, ENVI – PAK, a. s., Slovensko]
 • null

  METÓDY MERANIA

  Hodnotenie životného cyklu, uhlíkové účtovníctvo a ďalšie metódy na realizáciu environmentálnych meraní v oblastiach ako je napr. účtovanie skleníkových plynov pri spracovaní odpadov.

  [avizované príspevky: Aurel Lübke, Managing Director, Compost Systems GmbH, Rakúsko,
  Ing. Martin Kebísek, CEO, CEMMAC a.s., Slovensko]
 • null

  ROZPOČTY A POPLATKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  Tvorba prevádzkových rozpočtov, voľba a nastavenie systému poplatkov za odpady, a ich využitie na usmernenie a/alebo zmenu spôsobov nakladania s odpadmi a ich likvidácie

  [avizovaný príspevok: Dr. Christian Schreyer, Manager, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations – Dachverband der Steirischen AWV, Rakúsko]
 • null

  MANIPULÁCIE S ÚDAJMI A POMOCOU ÚDAJOV O ODPADOCH

  Interaktívne stretnutie a diskusia s účastníkmi konferencie o tom, ako môžu byť dáta o odpadoch manipulatívne využité na vytvorenie falošnej predstavy o dostupných a poskytovaných službách a technológiách odpadového priemyslu, a možný vplyv týchto predstáv na zisky spoločností.

  [avizované príspevky: Euston Ling, Manager – Planning and Technical Solutions, North London Waste Authority, UK,
  Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing, Westminster City Council, UK,
  Dipl.-Ing. Martin Steiner, TBU Environmental Engineering Consultants, Rakúsko]
 • null

  OBCHOD S PRIEMYSELNÝM ODPADOM A INÉ HORÚCE NOVINKY V SEKTORE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  … a podobne ako po minulé roky bude aj tento-krát vyhradená sekcia pre zaujímavosti a aktuálne novinky, ktoré ovplyvňujú a menia sektor odpadového hospodárstva a využívania zdrojov.
  Jedným z príkladov bude pohľad na obchod s priemyselným odpadom, vedľajšími produktami a použitými materiálmi ako na integrálnu súčasť obehového hospodárstva

  [avizovaný príspevok: Roman Gdovjak, Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Slovensko]

SPRIEVODNÝ PROGRAM

EXKURZIA DO NAJMODERNEJŠEJ KOMPOSTÁRNE NA SLOVENSKU

UTOROK – 3. 10. 2023
PO UKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

PREČO?

Pretože raz vidieť je lepšie ako sto-krát počuť.

KDE MÔŽETE VIDIEŤ TAKÚTO KOMPOSTÁREŇ?

V meste Kežmarok.

ČO TAM UVIDÍTE A SA DOZVIETE?

• Odour elimination and optimal technological processing
• Minimum monthly energy costs
• How to collect MSW in order to prevent pollution
• Why the correct mix in important for optimal microbial health
• How to create the right conditions at the composting plant
• How to choose suitable equipment and machinery
• How to sanitize food waste
• Why compost maturation time important
• How modern technologies can assist in managing the process
• And much more…

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Bielan

technický náměstek
OZO Ostrava s.r.o.
Ostrava • Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO
Nehlsen AG
Brémy • Nemecko

Ing. Marián Kobolka

majiteľ
JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava, Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Prezident
VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe
Viedeň • Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

ORGANIZÁTOR
A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ
NMC spol. s r.o.
Žilina • Slovensko

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Bielan

technický náměstek
OZO Ostrava s.r.o.
Ostrava • Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO
Nehlsen AG
Brémy • Nemecko

Ing. Marián Kobolka

majiteľ
JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava • Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Prezident
VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe
Viedeň • Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

ORGANIZÁTOR
A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ
NMC spol. s r.o.
Žilina • Slovensko

PARTNERI KONFERENCIE

Energy financial group a.s.

Praha, Česká republika
Výroba biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a gastroodpadů

ENVI – PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko
Člen medzinárodných združení organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE a EXPRA.

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

Ekologie v praxi, z.s.
Praha, Česká republika

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

E-_Work-Cloudstation_envirokonferencia_2022_assets_loga_prumyslova_ekologie-logo-200

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ

zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

ÚČASŤ V PROGRAME AVIZOVALI

(v abecednom poradí podľa mena autora)

Ing. Roman Gdovjak

Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
Praha • Česká republika

Odpad ako zdroj: Ako sa z nákladov stávajú výnosy?

Ing. Martin Kebísek

CEO
CEMMAC a.s.
Horné Srnie • Slovensko

Ako vie cementársky priemysel pomôcť odpadovému hospodárstvu na Slovensku?

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • UK

Aurel Lübke

Managing Director
Compost Systems GmbH
Wels • Rakúsko

David Newman

Managing Director
Bio-Based and Biodegradable Industries Association
Hertford • UK

Why circular economy is vital.
Why circular economy is difficult.

 

Dr. Martin Pohlmann

Desk officer for Sustainable Development, Department of Environmental Protection, Climate Change, Sustainability
Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of the State of Brandenburg
Postupim • Nemecko

Can regional sustainable development be measured?
The challenge of developing and reporting meaningful indicators.

 

Dr. Christian Schreyer

Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations
Dachverband der Steirischen AWV
Seiersberg-Pirka • Rakúsko

About waste metering in Austria´s South and an insight into 30 years of searching for the optimal waste fee.

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

Jarno Stet

Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing
Westminster City Council
Londýn • UK

Dipl.-Ing. Dr. Helga Stoiber

Senior Partner
UVP Environmental Management and Engineering GmbH
Viedeň • Rakúsko

Is it Energy Recovery – or just Waste Disposal?
Facts and Myths around the infamous R 1 Formula

Ing. Roman Vandák

Riaditeľ komoditného oddelenia
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava • Slovensko

Dáta v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

EARLY BIRD

do 25.5.2023

310 €

372 € s DPH

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
Pondelok, 2. 10. 2023
8:30 – 9:30
Program
Pondelok, 2. 10. 2023
9:30 – 18:00
Utorok, 3. 10. 2023
9:30 – 12:30
Recepcia
Pondelok, 2. 10. 2023
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

Pondelok, 2. 10. 2023  8:30 – 9:30

PROGRAM

Pondelok, 2. 10. 2023  9:30 – 18:00

Utorok, 3. 10. 2023   9:30 – 12:30

RECEPCIA
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

Pondelok, 2. 10. 2023   19:30

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
104 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
130 €

izba/ noc

apartmán

(Standard - Lux)
135-180 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      1,50 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
104 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
130 €

izba/ noc

apartmán

(Standard - Lux)
135-180 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      1,50 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2023
12,- € / 10 dní
17,- € / 30 dní
60,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

Individuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

LETECKY

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2023
12,- € / 10 dní
17,- € / 30 dní
60,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

Individuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 25. 5. 2023
Prihláška účastníka EARLY BIRD – 25. 5. 2023

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 25. 5. 2023
Prihláška účastníka EARLY BIRD – 25. 5. 2023

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE