PROGRAM KONFERENCIE

11. október 2018 – štvrtok

8:30

Registrácia účastníkov

9:30

Otvorenie konferencie

Sekcia 11-A

Predsedajúci:
Dipl.-Ing. Martin Steiner

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG • Brémy • Nemecko

Uzavretie čínskych hraníc pre odpad z plastov. Čo to znamená a ako ďalej?

Dipl.-Ing. Dirk Lindenau
CEO and Chairman

Lindenau Maritime Engineering & Projecting • Kiel • Nemecko

MPS-System (Marine Plastic Waste Management Ship System)
– využitie lodí v systéme likvidácie plastových odpadov.

11:00

Prestávka

11:30

Sekcia 11-B

Predsedajúci:
Dipl.-Ing. Martin Steiner

Ing. Martin Vrtiška, MSc.
Obchodní ředitel

Energy financial group a.s. • Praha • Česká republika

Energie z odpadů – produkce bioplynu pro výrobu elektrické energie, tepla a biometanu.

Dipl.-Ing. Wojciech Rogalski
Mesto Viedeň • Rakúsko

Prípadová štúdia
Viedeň a bio-odpad: V čom je Viedeň iná?

13:00

Obed

14:30

Sekcia 11-C

Predsedajúci:
Dipl.-Ing. Dirk Lindenau

Adam Jurkiewicz
Sales Director

Sutco Recycling Technik GmbH • Bergisch Gladbach • Germany

Technológie na spracovanie odpadu v Poľsku: včera a dnes.

Euston Ling
Manager – Planning and Technical Solutions

North London Waste Authority • Londýn • UK

Prípadová štúdia
Projekt „The North London Heat and Power“ –  zabezpečenie budúcich potrieb odpadového hospodárstva.

Dipl.-Ing. Martin Steiner
CEO

TBU Environmental Engineering Consultants • Innsbruck • Rakúsko

Charakterizácia komunálneho odpadu – Prečo a ako správne posudzovať vlastnosti komunálneho odpadu.

Mgr. Hana Nováková, MBA
Generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva

ENVI-PAK, a.s. • Bratislava • Slovensko

Balíček obehového hospodárstva, jeho transpozícia v SR.

Diskusia

19:30

Recepcia

Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

12. október 2018 – piatok

9:00

Sekcia 12-A

Predsedajúci:
Mgr. Jozef Semančín, LL.M. & RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA
Prezident

APOH – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve • Bratislava • Slovensko

Zhodnotenie súčasného stavu odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu praxe.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. • Bratislava • Slovensko

Skládkovať alebo recyklovať?
Čo na to hovorí slovenské právo a čo je realita.

Andreas Winkler
CEO

Nårab – Norra Åsbo Renhållnings AB • Klippan • Švédsko

Prípadová štúdia
Švédske skúsenosti so separovaným zberom odpadu z domácností a z obalov členeným do 8 frakcií.

Marek Kabaciński PhD
Viceprezident, Prevádzkový riaditeľ

Municipal Company of Cleaning Public, Ltd. • Krakov • Poľsko

Prípadová štúdia
Krakov a jeho odpadové hospodárstvo: Poučenia z minulosti a výzvy do budúcnosti.

Ing. Petr Havelka
Výkonný ředitel

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) • Praha • Česká republika

Jak naplnit evropské cíle pro odpadové hospodářství a zbytečně přitom nezvyšovat náklady obcí a měst.

Záver konferencie

12:00

Obed

Zmena programu vyhradená.