11. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2020

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

24. - 25. SEPTEMBER 2020
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

„Technológie a infraštruktúra pre sektor odpadov a využívania zdrojov
- výzvy na splnenie súčasných i budúcich požiadaviek a potrieb“

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

POŽADOVANÝ ROZVOJ, VČASNÁ VÝSTAVBA
A DLHODOBO UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

NOVÉ VÝZVY PRE SEKTOR ODPADOV A VYUŽÍVANIA ZDROJOV

GARANCIA VRÁTENIA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

V prípade, že sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení na území Slovenska konferencia „Enviromanagement 2020“ neuskutoční,
bude uhradený účastnícky poplatok vrátený v plnom rozsahu.

Vážení kolegovia.

Všetci experti a spoločnosti zaoberajúce sa odpadmi sústavne hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť neustále sa meniace požiadavky na trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo a využívanie surovinových zdrojov.

Z tohto dôvodu budeme veľmi radi, ak prijmete naše srdečné pozvanie na

11. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Enviromanagement 2020

http://nmc.sk/enviro2020

a podelíte sa na tomto tradičnom a otvorenom diskusnom fóre o svoje poznatky a vedomosti s odborníkmi z rôznych krajín Európy.

Pôjde o jedinečnú príležitosť dozvedieť sa niečo nové a zároveň sa podeliť o vlastné skúsenosti týkajúce sa životného prostredia a riešení spoločného a dlhodobého problému s názvom „Odpady“.
Preto aj Vám ponúkame možnosť prezentovať pred medzinárodným publikom:
• Vaše súčasné projekty a stratégie v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov;
• Nové technológie a technologické riešenia týkajúce sa infraštruktúry a zariadení na nakladanie s odpadmi;
• Cenné odborné znalosti a najnovšie praktické skúsenosti.

Pre viac informácii o možnostiach a podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie nás neváhajte čo najskôr kontaktovať. V prípade záujmu o účasť nám, prosím, poskytnite Vaše kontaktne údaje alebo kontakt na Vášho zástupcu, s ktorým môžeme prediskutovať podrobnosti Vašej účasti a/alebo prezentácie.
Konferencia sa podobne ako po minulé roky uskutoční v malebnom prostredí Štrbského Plesa vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria**** (www.hotelpatria.sk).
V mene organizačného a programového výboru

Gabriela Stuchlá

koordinátor konferencie

MOŽNOSTI ODBORNEJ A FIREMNEJ PREZENTÁCIE
Termín na podanie prihlášky príspevku – 30. 6. 2020.

Informácie o možnostiach a podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie získate u organizátora konferencie.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • null

  ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov:

  • Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby.
  • Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ.
  • Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov.
  • Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská.
  • Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov.
  • Znižovanie znečistenia a  environmentálnych záťaží.
  • Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov.
 • null

  VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY

  Podmienky, možnosti a externé faktory:

  • Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb.
  • Výstavby nových prevádzok a  technologických zariadení.
  • Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín.
  • Najnovšie prevádzkové skúsenosti.
  • Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.
 • null

  UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

  Bežná prevádzka a význam nových technológií:

  • Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. požadované a plánované výkony.
  • Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie.
  • Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.
  • Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty.

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rok 2020 si budeme už navždy pamätať vďaka pandémii COVID-19.
Pandémia COVID-19 nám neúprosne odhalila zraniteľnosť modernej civilizácie a zároveň sa stala jasným varovaním, že ani:

 • v čase celonárodnej krízy nesmieme zabúdať na úlohy, ktoré plní odpadové hospodárstvo, a že aj
 • samotný sektor odpadov a využívania zdrojov potrebuje svoj vlastný krízový plán spolu s dostatočne odolnou infraštruktúrou schopnou prevádzky v krízovom období.

 

Vidíme, že každá krajina si na zvládnutie pandémie a jej následkov zvolila odlišný prístup a stratégie. Práve to nám ponúka možnosť porovnať efektívnosť rôznych opatrení a stratégií prijímaných v rámci odpadového hospodárstva. Ide o jedinečnú príležitosť nie len na získanie spätnej väzby, ale aj na prípravu sektora odpadov a využívania zdrojov na zvládnutie podobných kríz v budúcnosti.

 • null

  VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

  Nové výzvy pre sektor odpadov a využívania zdrojov:

  • Význam sektora odpadov a využívania zdrojov v krízovom riadení.
  • Kontinuita základných služieb a riadenie pracovných síl.
  • Implementácie krízových opatrení a návrat k bežnej prevádzke.
  • Vplyv preventívnych a karanténnych opatrení na prevádzku.
  • Zabezpečenie aktuálnosti plánov krízového riadenia.
  • Finančné aspekty prevádzky počas krízovej situácie.
  • Medzinárodné reakcie na pandémiu a prijímané opatrenia.

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • null

  ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov:

  Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby.

  Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ.

  Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov.

  Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská.

  Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov.

  Znižovanie znečistenia a  environmentálnych záťaží.

  Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov.

 • null

  VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY

  Podmienky, možnosti a externé faktory:

  Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb.

  Výstavby nových prevádzok a  technologických zariadení.

  Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín.

  Najnovšie prevádzkové skúsenosti.

  Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.

 • null

  UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

  Bežná prevádzka a význam nových technológií:

  Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. požadované a plánované výkony.

  Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie.

  Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.

  Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty.

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rok 2020 si budeme už navždy pamätať vďaka pandémii COVID-19.
Pandémia COVID-19 nám neúprosne odhalila zraniteľnosť modernej civilizácie a zároveň sa stala jasným varovaním, že ani:

 • v čase celonárodnej krízy nesmieme zabúdať na úlohy, ktoré plní odpadové hospodárstvo, a že aj
 • samotný sektor odpadov a využívania zdrojov potrebuje svoj vlastný krízový plán spolu s dostatočne odolnou infraštruktúrou schopnou prevádzky v krízovom období.

Vidíme, že každá krajina si na zvládnutie pandémie a jej následkov zvolila odlišný prístup a stratégie. Práve to nám ponúka možnosť porovnať efektívnosť rôznych opatrení a stratégií prijímaných v rámci odpadového hospodárstva. Ide o jedinečnú príležitosť nie len na získanie spätnej väzby, ale aj na prípravu sektora odpadov a využívania zdrojov na zvládnutie podobných kríz v budúcnosti.

 • null

  VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

  Nové výzvy pre sektor odpadov a využívania zdrojov:

  Význam sektora odpadov a využívania zdrojov v krízovom riadení.

  Kontinuita základných služieb a riadenie pracovných síl.

  Implementácie krízových opatrení a návrat k bežnej prevádzke.

  Vplyv preventívnych a karanténnych opatrení na prevádzku.

  Zabezpečenie aktuálnosti plánov krízového riadenia.

  Finančné aspekty prevádzky počas krízovej situácie.

  Medzinárodné reakcie na pandémiu a prijímané opatrenia.

ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, Slovensko

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ČESTNÝ HOSŤ

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

Bratislava, Slovensko

ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Euston Ling

Manager – Planning and Technical Solutions

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, Slovensko

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ČESTNÝ HOSŤ

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

Bratislava, Slovensko

PARTNER KONFERENCIE

PARTNER KONFERENCIE

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

TOMRA Sorting Sp. z o.o.

Katovice, Poľsko
Recyklácia a senzormi riadené triedenie odpadov

MEDIÁLNI PARTNERI

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

CAOH_white

Česká asociace odpadového hospodářství
Praha, Česká republika

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

prumyslova_ekologie-logo-242x46-145x34

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

MOŽNOSTI ODBORNEJ A FIREMNEJ PREZENTÁCIE

Informácie o možnostiach a podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie získate u organizátora konferencie.

Termín na podanie prihlášky príspevku – 30. 6. 2020.

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ


zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

ÚČASŤ V PROGRAME AVIZOVALI

Infraštruktúra pre separovaný zber na rakúskom vidieku.

Separate Collection Infrastructure in an Austrian Province.

Dipl.-Ing. Christian Ehrengruber
CEO

LAVU GmbH (O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen GmbH)
Wels, Rakúsko

Odpadový management v nemocnici s 1.500 lôžkami pred, počas a po COVID-19.

Waste Management in a 1.500 bed hospital before, during and after COVID 19.

Mag. Dr. Kornelia Giersig
Head of the Waste Management Department

Innsbruck University Hospital
Innsbruck, Rakúsko

Množství produkovaných odpadů v ČR a potřebné kapacity ke splnění cílů EU.

Volume of waste produced in Czech Republic and capacities needed to fulfill EU goals.

Ing. Petr Havelka
výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství
Praha, Česká republika

Spolupráca verejného sektora a priemyslu v oblasti pokročilého spracovania odpadu:
Skúsenosti a príležitosti.

Sector Cooperation (Public <-> Industrial) in Advanced Waste Treatment:
Experiences and Opportunities.

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG
Bremen, Nemecko

Údržba zariadení na energetické využitie odpadu.

Maintenance of thermal waste treatment plants

Ing. Bernhard Jurin
ASS Service Portfolio Manager

Wien Energie GmbH
Viedeň, Rakúsko

Zabezpečenie pohodlného a účinného oddelenia kuchynského odpadu v zberných priestoroch, ktoré je inak považované za „náročné“.

Ensuring convenient and efficient separation of kitchen waste in collection structures perceived as „difficult“.

Ing. Marián Kobolka
Majiteľ spoločnosti

JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava, Slovensko

Infraštruktúra pre biologické spracovanie odpadu na rakúskom vidieku.

Biologic Treatment Infrastucture in an Austrian Province

Aurel Lübke
Managing Director

Compost Systems GmbH
Wels, Rakúsko

Analýza a optimalizácia zvozu tuhého komunálneho odpadu a spracovania jeho vytriedenej zložky.

Petr Marek
Technický riaditeľ

Marius Pedersen a.s.
Hradec Králové, Česká republika

Aktuálne právne predpisy definujúce požiadavky na rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva.

Legal Framework for Waste Infrastructure Development.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava, Slovensko

Wien waste wise 2.0:
Nový plán Viedne na splnenie nových cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve.

Wien waste wise 2.0:
Vienna´s new master plan to achieve the new EU targets

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl
Head of Waste Management and Materials Flow Management

Mesto Viedeň
Rakúsko

Pokročilá infraštruktúra na spracovanie odpadov:
Stratégia, činnosti, prínos a rozvoj aktív.

Prípadové štúdie a postrehy európskych prevádzkovateľov zariadení na spracovanie odpadov.

Advanced Waste Treatment Infrastructure:
Strategy, Activities, Asset Development.

Case Stories and Insights From a European Waste Operator.

Martin Smit
Corporate project manager

Indaver nv
Mechelen, Belgicko

Ako neplytvať energiou zo zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO):
Prekonávanie problémov týkajúcich sa energetickej infraštruktúry ZEVO.

How not to waste energy from Waste-to-Energy facilities:
Overcoming challenges around EFW energy infrastructure

Jarno Stet
Waste and Recycling Manager

Westminster City Council
Londýn, Spojené kráľovstvo

Cezhraničná preprava odpadu:
Vývozné licencie, výzvy v doprave a infraštruktúra.

Transfrontier Shipment of Waste:
Export licenses, transport challenges, and infrastructure

Jeroen Wies
Managing Director

Novotem Environmental Services b.v.
Amsterdam, Holandsko

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

EARLY BIRD

early bird

280 €

336 € s DPH

do 30. 6. 2020

BASIC

basic

350 €

420 € s DPH

1. 7. – 4. 9. 2020

LAST CHANCE

last chance

450 €

540 € s DPH

5. 9. 2020 a neskôr

GARANCIA VRÁTENIA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

V prípade, že sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení na území Slovenska konferencia „Enviromanagement 2020“ neuskutoční,
bude uhradený účastnícky poplatok vrátený v plnom rozsahu.

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
štvrtok, 24. 9. 2020
8:30 – 9:30
Program
štvrtok, 24. 9. 2020
9:30 – 18:00
piatok, 25. 9. 2020
9:00 – 12:30
Reception
štvrtok, 25. 9. 2020
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

štvrtok, 24. 9. 2020  8:30 – 9:30

PROGRAM

štvrtok, 24. 9. 2020  9:30 – 18:00

piatok, 25. 9. 2020   9:00 – 12:30

RECEPCIA
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

štvrtok, 25. 9. 2020   19:30

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
98 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
108€

izba/ noc

Apartmán

(Standard - Lux)
112-141 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:          12 €/deň

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky,
vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a miestneho poplatku.

Check in:          14:00
Check out:       12:00
Hotelová garáž:     12 €/deň

Požadované ubytovanie vyznačte,
prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú
pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2020
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 1 rok

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

TIndividuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

BY PLANE

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

BY CAR

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2020
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 1 rok

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

BY TRAIN

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

TIndividuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 30. 6. 2020.
Termín na podanie prihlášky účastníka Early Bird – 30. 6. 2020.

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 30. 6. 2020.
Termín na podanie prihlášky Early Bird – 30. 6. 2020.

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE