11. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2021

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

4. - 5. OKTÓBER 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

FORMA ÚČASTI

OSOBNE alebo ON-LINE

„TECHNOLÓGIE A INFRAŠTRUKTÚRA PRE SEKTOR ODPADOV A VYUŽÍVANIA ZDROJOV
- VÝZVY NA SPLNENIE SÚČASNÝCH I BUDÚCICH POŽIADAVIEK A POTRIEB“

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

POŽADOVANÝ ROZVOJ, VČASNÁ VÝSTAVBA A DLHODOBO UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

FORMA ÚČASTI A ON-LINE KONFERENCIA

Konferencie sa je možné zúčastniť

OSOBNE alebo ON-LINE

prostredníctvom internetu. Formu účasti je potrebné vyznačiť v Záväznej prihláške účastníka.

V prípade, že protiepidemilogické opatrenia neumožnia osobnú účasť prednášajúcich a poslucháčov, podujatie bude prebiehať výlučne ako
on-line konferencia.

Prípadný preplatok účastníckeho poplatku bude vrátený.

Vážení kolegovia.

Všetci experti a spoločnosti zaoberajúce sa odpadmi sústavne hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť neustále sa meniace požiadavky na trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo a využívanie surovinových zdrojov.

Z tohto dôvodu budeme veľmi radi, ak prijmete naše srdečné pozvanie na

11. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Enviromanagement 2021

https://nmc.sk/enviro2021

a podelíte sa na tomto tradičnom a otvorenom diskusnom fóre o svoje poznatky a vedomosti s odborníkmi z rôznych krajín Európy.

Pôjde o jedinečnú príležitosť dozvedieť sa niečo nové a zároveň sa podeliť o vlastné skúsenosti týkajúce sa životného prostredia a riešení spoločného a dlhodobého problému s názvom „Odpady“.
Preto aj Vám ponúkame možnosť prezentovať pred medzinárodným publikom:
• Vaše súčasné projekty a stratégie v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov;
• Nové technológie a technologické riešenia týkajúce sa infraštruktúry a zariadení na nakladanie s odpadmi;
• Cenné odborné znalosti a najnovšie praktické skúsenosti.

Pre viac informácii o možnostiach a podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie nás neváhajte čo najskôr kontaktovať. V prípade záujmu o účasť nám, prosím, poskytnite Vaše kontaktne údaje alebo kontakt na Vášho zástupcu, s ktorým môžeme prediskutovať podrobnosti Vašej účasti a/alebo prezentácie.
Konferencia sa podobne ako po minulé roky uskutoční v malebnom prostredí Štrbského Plesa vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria**** (www.hotelpatria.sk).
V mene organizačného a programového výboru

Gabriela Stuchlá

koordinátor konferencie

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • null

  ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov:

  • Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby.
  • Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ.
  • Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov.
  • Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská.
  • Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov.
  • Znižovanie znečistenia a  environmentálnych záťaží.
  • Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov.
 • null

  VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY

  Podmienky, možnosti a externé faktory:

  • Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb.
  • Výstavby nových prevádzok a  technologických zariadení.
  • Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín.
  • Najnovšie prevádzkové skúsenosti.
  • Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.
 • null

  UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

  Bežná prevádzka a význam nových technológií:

  • Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. požadované a plánované výkony.
  • Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie.
  • Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.
  • Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty.

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • null

  ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov:

  Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby.

  Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ.

  Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov.

  Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská.

  Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov.

  Znižovanie znečistenia a  environmentálnych záťaží.

  Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov.

 • null

  VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY

  Podmienky, možnosti a externé faktory:

  Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb.

  Výstavby nových prevádzok a  technologických zariadení.

  Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín.

  Najnovšie prevádzkové skúsenosti.

  Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.

 • null

  UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

  Bežná prevádzka a význam nových technológií:

  Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. požadované a plánované výkony.

  Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie.

  Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.

  Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, Slovensko

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ORGANIZÁTOR A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ

NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Euston Ling

Manager – Planning and Technical Solutions

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, Slovensko

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ORGANIZÁTOR A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ

NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

PARTNER KONFERENCIE

PARTNER KONFERENCIE

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

TOMRA Sorting Sp. z o.o.

Katovice, Poľsko
Recyklácia a senzormi riadené triedenie odpadov.

ENVI – PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko
Člen medzinárodných združení organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE a EXPRA.

Inisoft s.r.o.

Liberec, Česká republika & Banská Bystrica, Slovensko
Softvér pre evidenciu odpadov.

ČOVSPOL, a.s.

Bratislava, Slovensko

MEDIÁLNI PARTNERI

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

CAOH_white

Česká asociace odpadového hospodářství
Praha, Česká republika

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

prumyslova_ekologie-logo-242x46-145x34

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

Ekologie v praxi, z.s.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ


zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

4. október 2021 – Pondelok

8:30

Registrácia účastníkov

9:30

Otvorenie konferencie

Dipl.-Ing. Martin Steiner

TBU Environmental Engineering Consultants • Innsbruck • Rakúsko

Sekcia I – 1

JUDr. Lucia Semančínová

seniorný právny expert

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
• Bratislava • Slovensko

Represie v odpadovom hospodárstve.

Aurel Lübke

Managing Director

Compost Systems GmbH
• Wels • Rakúsko

Infraštruktúra pre biologické spracovanie odpadu na rakúskom vidieku.

Martin Smit

Corporate project manager

Indaver nv
• Mechelen • Belgicko

Stratégia, činnosti, prínos a rozvoj aktív.
Prípadové štúdie a postrehy európskych prevádzkovateľov zariadení na spracovanie odpadov.

Dipl.-Ing. Christian Ehrengruber

CEO

LAVU GmbH (O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen GmbH)
• Wels • Rakúsko

Infraštruktúra pre separovaný zber na rakúskom vidieku.

11:30

Prestávka

Sekcia I – 2

Anna Sapota

Vice President, Governmental Affairs Eastern Europe North

TOMRA Systems ASA, c/o TOMRA Sorting sp. z o.o.
• Katovice • Poľsko

Spoločnosť TOMRA a jej pohľad na cirkulárnu ekonomiku.

Ing. Mária Podlesná

Oblastná riaditeľka

Mgr. Hana Nováková, LL.M., MBA

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

ENVI – PAK, a.s.
• Bratislava • Slovensko

Infraštruktúra triedeného zberu v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ing. Marián Kobolka

Majiteľ spoločnosti

JRK Slovensko s.r.o.
• Bratislava • Slovensko

Aké výzvy prináša stabilizácia biologickej zložky zmesového komunálneho odpadu? Ako sa s nimi vysporiadať?

13:10

Obed

14:30

Sekcia I – 3

Dipl.-Ing. Matthias Ottersböck

Waste Management and Materials Flow Management

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Head of Waste Management and Materials Flow Management

Mesto Viedeň
• Rakúsko

Wien waste wise 2.0: Nový plán Viedne na splnenie nových cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve.

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG
• Bremen • Nemecko

Menej odpadu, menej skládok, viac recyklácie.

Miroslav Jakuš

riaditeľ

Inisoft s.r.o.
• Liberec • Česká republika • & • Banská Bystrica • Slovensko

Digitalizácia evidencie odpadov – príklady dobrej praxe.

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství
• Praha • Česká republika

Množství produkovaných odpadů v ČR a potřebné kapacity ke splnění cílů EU.

16:10

Prestávka

16:30

Sekcia I – 4

Mariusz Rajca

CEO & Head of Sales Recycling Baltics, Czechia, Poland and Slovakia

TOMRA Sorting Sp. z o.o.
• Katovice • Poľsko

55%-ná miera recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025: Ako dosiahnuť stanovené ciele?
Prínos automatizovaných zariadení na triedenie odpadu k dosiahnutiu nových cieľov EÚ.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

CEO

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.
• Brno • Česká republika

Zkušenosti se zaváděním a provozem PAYT a door to door systémů.

19:30

Recepcia

Koliba Patria

Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

5. október 2021 – Utorok

9:30

Sekcia II – 1

Tomáš Vincze

Sales & Project Manager

Ing. Martin Basila

Zakladateľ a výkonný riaditeľ

Sensoneo, j.s.a.
• Bratislava • Slovensko

Digitalizácia správy odpadov: Ako využiť technológie na efektívnejšie riadenie odpadov a zavedenie spravodlivých poplatkov.

André Bucher

CEO

AA Protun AG
• Uetendorf • Švajčiarsko

Najmodernejšie spôsoby triedenia odpadov s využitím umelej inteligencie.

Ing. Roman Gdovjak

Country Manager (Slovakia)

CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
• Praha • Česká republika

Revolúcia v odpadovom hospodárstve: Digitálne Odpadové Trhovisko.

11:20

Prestávka

11:40

Sekcia II – 2

Jarno Stet

Westminster City Council

• Londýn • Spojené kráľovstvo

Ako neplytvať energiou zo zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO):
Prekonávanie problémov týkajúcich sa energetickej infraštruktúry ZEVO.

Ing. Bernhard Jurin

ASS Service Portfolio Manager

Wien Energie GmbH
• Viedeň • Rakúsko

Údržba zariadení na energetické využitie odpadu.

Alin Schiopu

Head of Landfill Solutions and Deputy General Manager

Hofstetter Gastechnik AG
• Hindelbank • Švajčiarsko

BAT – možnosti spracovania priesakovej kvapaliny zo skládky s pomocou energie získanej zo skládkového plynu.

Záver konferencie

13:00

Obed

Zmena programu vyhradená.

FORMA ÚČASTI A ON-LINE KONFERENCIA

Konferencie sa je možné zúčastniť

OSOBNE alebo ON-LINE

prostredníctvom internetu. Formu účasti je potrebné vyznačiť v Záväznej prihláške účastníka.

V prípade, že protiepidemilogické opatrenia neumožnia osobnú účasť prednášajúcich a poslucháčov, podujatie bude prebiehať výlučne ako
on-line konferencia.

Prípadný preplatok účastníckeho poplatku bude vrátený.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

EARLY BIRD

early bird

280 €

336 € s DPH

do 17. 9. 2021

BASIC

BASIC

350 €

420 € s DPH

18. 9. – 28. 9. 2021

LAST CHANCE

LAST CHANCE

420 €

504 € s DPH

od 29. 9. 2021

ON-LINE

ON-LINE

280 €

336 € s DPH

 

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
pondelok, 4. 10. 2021
8:30 – 9:30
Program
pondelok, 4. 10. 2021
9:30 – 18:00
utorok, 5. 10. 2021
9:30 – 12:30
Recepcia
pondelok, 4. 10. 2021
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

pondelok, 4. 10. 2021  8:30 – 9:30

PROGRAM

pondelok, 4. 10. 2021  9:30 – 18:00

utorok, 5. 10. 2021   9:30 – 12:30

RECEPCIA
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

pondelok, 4. 10. 2021   19:30

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
98 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
108€

izba/ noc

Apartmán

(Standard - Lux)
112-141 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:          12 €/deň
Miestny poplatok:      1,50 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky,
vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a miestneho poplatku.

Check in:          14:00
Check out:       12:00
Hotelová garáž:     12 €/deň

Požadované ubytovanie vyznačte,
prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú
pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2021
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

TIndividuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

LETECKY

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2021
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

TIndividuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 31. 7. 2021
Prihláška účastníka EARLY BIRD – 17. 9. 2021

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 31. 7. 2021
Prihláška účastníka EARLY BIRD – 17. 9. 2021

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE