EM_male_final

9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ
ODBORNEJ KONFERENCIE

ENVIROMANAGEMENT 2018

DLHODOBO UDRŽATEĽNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

11. – 12. OKTÓBER 2018
HOTEL PATRIA****
ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

EM_male_final

9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ
ODBORNEJ KONFERENCIE

ENVIRO
MANAGEMENT
2018

DLHODOBO UDRŽATEĽNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

11. – 12. OKTÓBER 2018
HOTEL PATRIA****
ŠTRBSKÉ PLESO
VYSOKÉ TATRY
SLOVENSKO

Vážené kolegyne a kolegovia,

Vážené kolegyne a kolegovia,

jedným z dôsledkov ekonomického rastu a priemyselného rozvoja je nadmerná produkcia odpadov. Z tohto dôvodu potrebuje spoločnosť zákonite nájsť efektívne spôsoby nakladania s odpadmi, pomocou ktorých zabezpečí ako svoj dlhodobo udržateľný rozvoj, tak aj optimálne využívanie surovinových a energetických zdrojov spolu s ochranou životného prostredia a zdravia populácie.

Konferencia Enviro-management preto už tradične poskytuje priestor na otvorenú odbornú diskusiu a výmenu skúseností z realizácie konkrétnych projektov z oblasti odpadového hospodárstva.

Prijmite, prosím, naše pozvanie na stretnutie so zahraničnými a domácimi odborníkmi, ktorých poznatky môžu pomôcť pri riešení aj Vašich vlastných úloh spojených s odpadmi a odpadovým hospodárstvom.

Tešíme sa na naše stretnutie v malebnom prostredí Štrbského plesa a Vysokých Tatier.

So srdečným pozdravom,

Gabriela Stuchlá
koordinátor projektu

TEMATICKÉ OKRUHY

 • null

  RECYKLÁCIA ODPADU

  Skutočné náklady a prínosy
  Ekonomické súvislosti a technologické obmedzenia

 • null

  ODPADY Z PLASTOV

  Plasty a odpady z plastov ako kritická záťaž pre životné prostredie

 • null

  BIO-ODPAD

  Skúsenosti so spracovaním a využívaním biologického odpadu

 • null

  EKONOMIKA

  Ekonomika odpadového hospodárstva a nakladania s komunálnym odpadom

 • null

  TECHNOLÓGIE

  Technológie na triedenie a recykláciu odpadu, spracovanie biologického odpadu a energetické zhodnotenie odpadu

 • null

  RECYKLÁCIA ODPADU

  Skutočné náklady a prínosy
  Ekonomické súvislosti a technologické obmedzenia

 • null

  ODPADY Z PLASTOV

  Plasty a odpady z plastov ako kritická záťaž pre životné prostredie

 • null

  BIO-ODPAD

  Skúsenosti so spracovaním a využívaním biologického odpadu

 • null

  EKONOMIKA

  Ekonomika odpadového hospodárstva a nakladania s komunálnym odpadom

 • null

  TECHNOLÓGIE

  Technológie na triedenie a recykláciu odpadu, spracovanie biologického odpadu a energetické zhodnotenie odpadu

 MOŽNOSTI ODBORNEJ A FIREMNEJ PREZENTÁCIE

 informácie o možnostiach a podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie získate u organizátora konferencie.

PROGRAMOVÝ VÝBOR
(v abecednom poradí)

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka
výkonný ředitel

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství
Praha
Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG
Brémy
Nemecko

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA
Prezident

APOH – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava
Slovensko

Dipl.-Ing. Dirk Lindenau
CEO and Chairman

Lindenau Maritime Engineering & Projecting
Kiel
Nemecko

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava
Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner
CEO

TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck
Rakúsko

Ing. Vladimír Študent
výkonný ředitel

CEMC – Nezisková organizace působící v průmyslové ekologii
Praha
Česká republika

Ing. Petr Havelka
výkonný ředitel

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství
Praha
Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG
Brémy
Nemecko

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA
Prezident

APOH – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava
Slovensko

Dipl.-Ing. Dirk Lindenau
CEO and Chairman

Lindenau Maritime Engineering & Projecting
Kiel
Nemecko

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava
Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner
CEO

TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck
Rakúsko

Ing. Vladimír Študent
výkonný ředitel

CEMC – Nezisková organizace působící v průmyslové ekologii
Praha
Česká republika

PARTNERI KONFERENCIE

PARTNER KONFERENCIE

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
The Slovak law firm providing guidance in environmental regulation.

ČOVSPOL, a.s.

Bratislava, Slovensko

Sutco RecyclingTechnik GmbH

Bergisch Gladbach, Nemecko

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko
Člen medzinárodného združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE

MEDIÁLNI PARTNERI

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

CAOH_white

Česká asociace odpadového hospodářství
Praha, Česká republika

CEMC_white

Nezisková organizace působící v průmyslové ekologii
Praha, Česká republika

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

promesta_75x60

City PH Publishing, s.r.o a mesačník PRO města a obce
Praha, Česká republika

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

obecne-noviny-180x24

INPROST s.r.o. a týždenník Obecné noviny
Bratislava, Slovensko

epos_web_110x52

Vydavateľstvo EPOS a časopis Odpady
Bratislava, Slovensko

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ

zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov

(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

11. október 2018 – štvrtok

8:30

Registrácia účastníkov

9:30

Otvorenie konferencie

Sekcia 11-A

Predsedajúci:
Dipl.-Ing. Martin Steiner

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG • Brémy • Nemecko

Uzavretie čínskych hraníc pre odpad z plastov. Čo to znamená a ako ďalej?

Dipl.-Ing. Wojciech Rogalski
Head of Department of Strategic Planning of Waste Management City of Vienna
Mesto Viedeň • Rakúsko

Prípadová štúdia
Viedeň a bio-odpad: V čom je Viedeň iná?

11:00

Prestávka

11:30

Sekcia 11-B

Predsedajúci:
Dipl.-Ing. Martin Steiner

Ing. Martin Vrtiška, MSc.
Obchodní ředitel

Energy financial group a.s. • Praha • Česká republika

Energie z odpadů – produkce bioplynu pro výrobu elektrické energie, tepla a biometanu.

Adam Jurkiewicz
Sales Director

Sutco Recycling Technik GmbH • Bergisch Gladbach • Germany

Technológie na spracovanie odpadu v Poľsku: včera a dnes.

13:00

Obed

14:30

Sekcia 11-C

Predsedajúci:
Dipl.-Ing. Dirk Lindenau

Euston Ling
Manager – Planning and Technical Solutions

North London Waste Authority • Londýn • UK

Prípadová štúdia
Projekt „The North London Heat and Power” –  zabezpečenie budúcich potrieb odpadového hospodárstva.

Dipl.-Ing. Martin Steiner
CEO

TBU Environmental Engineering Consultants • Innsbruck • Rakúsko

Charakterizácia komunálneho odpadu – Prečo a ako správne posudzovať vlastnosti komunálneho odpadu.

Mgr. Hana Nováková, MBA
Generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva

ENVI-PAK, a.s. • Bratislava • Slovensko

Balíček obehového hospodárstva, jeho transpozícia v SR.

Viktoria Mannheim, PhD
Senior research fellow
&
Zoltán Siménfalvi, PhD
Associate professor
University of Miskolc • Miškovec • Maďarsko

Uplatnenie LCA (Life Cycle Assessment) v procesoch odpadového hospodárstva

Diskusia

19:30

Recepcia

Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

12. október 2018 – piatok

9:00

Sekcia 12-A

Predsedajúci:
Mgr. Jozef Semančín, LL.M. & RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA
Prezident

APOH – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve • Bratislava • Slovensko

Zhodnotenie súčasného stavu odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu praxe.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. • Bratislava • Slovensko

Skládkovať alebo recyklovať?
Čo na to hovorí európske a slovenské právo a čo je realita.

Andreas Winkler
CEO

Nårab – Norra Åsbo Renhållnings AB • Klippan • Švédsko

Prípadová štúdia
Švédske skúsenosti so separovaným zberom odpadu z domácností a z obalov členeným do 8 frakcií.

Marek Kabaciński PhD
Viceprezident, Prevádzkový riaditeľ

Municipal Company of Cleaning Public, Ltd. • Krakov • Poľsko

Prípadová štúdia
Krakov a jeho odpadové hospodárstvo: Poučenia z minulosti a výzvy do budúcnosti.

Ing. Petr Havelka
Výkonný ředitel

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) • Praha • Česká republika

Jak naplnit evropské cíle pro odpadové hospodářství a zbytečně přitom nezvyšovat náklady obcí a měst.

Záver konferencie

12:30

Obed

Zmena programu vyhradená.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
11. október 2018
8:30 – 9:30
Program
11. október 2018
9:30 – 18:00
12. október 2018
9:00 – 12:30
Recepcia
11. október 2018
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

11. október 2018 8:30-9:30

PROGRAM

11. október 2018 9:30-18:00

12. október 2018 9:00-12:30

Recepcia
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

11. október 2018 19:30

 

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk

Recepcia
Tel.: + 421 -52 784 89 99
Fax: + 421 -52 449 25 90
rrecepcia@hotelpatria.sk

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk

Recepcia
Tel.: +421 -52 784 89 99
Fax: +421 -52 449 25 90
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

2- POSTEĽOVÁ IZBA (SINGLE)

(Standard – Lux)
78-85 €

izba/ noc

2- POSTEĽOVÁ IZBA

(Standard – Lux)
88-108€

izba/ noc

APARTMÁN

(Standard - Lux - Komfort)
135-141 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:          12 €/deň

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.

Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky,

vstup do Patria Aqua Paradise, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a bez miestneho poplatku.

Check in:          14:00
Check out:       12:00
Hotelová garáž:     12 €/deň

Požadované ubytovanie, prosím,
vyznačte v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované
a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.

Objednané ubytovanie
je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Krakow Airport (Cracow), Poland
Regular flights schedule:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/regular-flights-schedule,a181.html
Airlines:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/airlines,a182.html
Vienna International Airport, Austria
Regular flights schedule:www.viennaairport.com/en/passengers
Airlines:www.viennaairport.com/en/passengers/airport/airlines
Košice International Airport, Slovakiawww.airportkosice.sk/en
Flight schedule:www.airportkosice.sk/en/passengers/flight-schedule
Airlines:www.airportkosice.sk/en/airlines
Airport Bratislava, Slovakiawww.bts.aero/en/
Flight schedule:www.bts.aero/en/flights/flight-schedule-summer-2018/arrivals/
Airlines:www.bts.aero/en/flights/air-carriers/
Airport Poprad – Tatry, Slovakiawww.airport-poprad.sk/index_en.php
Flight schedule:www.airport-poprad.sk/en/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

 

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

 

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

Diaľničné známky na rok 2018
10,- € / 10 dní
14,- € / 1 mesiac
50,- € / 1 rok

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy
www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko
www.slovakrail.sk

Leo Express
www.leoexpress.com/cs

REGIOJET
www.regiojet.cz

LETECKY

Letiská

Krakow Airport (Cracow), Poland
Regular flights schedule:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/regular-flights-schedule,a181.html
Airlines:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/airlines,a182.html
Vienna International Airport, Austria
Regular flights schedule:www.viennaairport.com/en/passengers
Airlines:www.viennaairport.com/en/passengers/airport/airlines
Košice International Airport, Slovakiawww.airportkosice.sk/en
Flight schedule:www.airportkosice.sk/en/passengers/flight-schedule
Airlines:www.airportkosice.sk/en/airlines
Airport Bratislava, Slovakiawww.bts.aero/en/
Flight schedule:www.bts.aero/en/flights/flight-schedule-summer-2018/arrivals/
Airlines:www.bts.aero/en/flights/air-carriers/
Airport Poprad – Tatry, Slovakiawww.airport-poprad.sk/index_en.php
Flight schedule:www.airport-poprad.sk/en/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

 

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

 

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

Diaľničné známky na rok 2018
10,- € / 10 dní
14,- € / 1 mesiac
50,- € / 1 rok

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy
www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko
www.slovakrail.sk

Leo Express
www.leoexpress.com/cs

REGIOJET
www.regiojet.cz

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.

Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE

Zmena programu vyhradená.