ZMENA TERMÍNU KONANIA KONFERENCIE

z dôvodu pandémie COVID-19

11. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2021

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

6. - 7. MÁJ 2021
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu spojenú s pandémiou Covid-19 a obmedzeniami  týkajúcimi sa cestovania medzi európskymi krajinami sa Programový výbor rozhodol presunúť termín konania

11. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie

Enviromanagement 2020

na 6. – 7. máj 2021,
Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Slovensko.

Veríme, že rozhodujúcim faktorom úspechu minulých ročníkov konferencie bola možnosť na jednom mieste sa osobne stretnúť, či nadviazať nové kontakty s kolegami pôsobiacimi v rovnakom odvetví, čo by v pôvodne plánovanom termíne nebolo možné.

Hlavné témy a zameranie konferencie ostáva zachované. Aktuálne informácie o programe, prednášajúcich a ich príspevkoch nájdete na stránke ENVIROMANAGEMENT 2021.

Gabriela Stuchlá
koordinátor konferencie

„Technológie a infraštruktúra pre sektor odpadov a využívania zdrojov
- výzvy na splnenie súčasných i budúcich požiadaviek a potrieb“

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

POŽADOVANÝ ROZVOJ, VČASNÁ VÝSTAVBA
A DLHODOBO UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

NOVÉ VÝZVY PRE SEKTOR ODPADOV A VYUŽÍVANIA ZDROJOV

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • null

  ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov:

  • Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby.
  • Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ.
  • Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov.
  • Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská.
  • Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov.
  • Znižovanie znečistenia a  environmentálnych záťaží.
  • Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov.
 • null

  VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY

  Podmienky, možnosti a externé faktory:

  • Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb.
  • Výstavby nových prevádzok a  technologických zariadení.
  • Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín.
  • Najnovšie prevádzkové skúsenosti.
  • Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.
 • null

  UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

  Bežná prevádzka a význam nových technológií:

  • Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. požadované a plánované výkony.
  • Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie.
  • Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.
  • Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty.

SKÚSENOSTI S COVID-19

Rok 2020 si budeme už navždy pamätať vďaka pandémii COVID-19.
Pandémia COVID-19 nám neúprosne odhalila zraniteľnosť modernej civilizácie a zároveň sa stala jasným varovaním, že ani:

 • v čase celonárodnej krízy nesmieme zabúdať na úlohy, ktoré plní odpadové hospodárstvo, a že aj
 • samotný sektor odpadov a využívania zdrojov potrebuje svoj vlastný krízový plán spolu s dostatočne odolnou infraštruktúrou schopnou prevádzky v krízovom období.

 

Vidíme, že každá krajina si na zvládnutie pandémie a jej následkov zvolila odlišný prístup a stratégie. Práve to nám ponúka možnosť porovnať efektívnosť rôznych opatrení a stratégií prijímaných v rámci odpadového hospodárstva. Ide o jedinečnú príležitosť nie len na získanie spätnej väzby, ale aj na prípravu sektora odpadov a využívania zdrojov na zvládnutie podobných kríz v budúcnosti.

 • null

  VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

  Nové výzvy pre sektor odpadov a využívania zdrojov:

  • Význam sektora odpadov a využívania zdrojov v krízovom riadení.
  • Kontinuita základných služieb a riadenie pracovných síl.
  • Implementácie krízových opatrení a návrat k bežnej prevádzke.
  • Vplyv preventívnych a karanténnych opatrení na prevádzku.
  • Zabezpečenie aktuálnosti plánov krízového riadenia.
  • Finančné aspekty prevádzky počas krízovej situácie.
  • Medzinárodné reakcie na pandémiu a prijímané opatrenia.

INFRAŠTRUKTÚRA PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • null

  ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Rozvoj infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie surovinových zdrojov:

  Aktuálne ekonomické a environmentálne potreby.

  Národné stratégie a ciele a environmentálna politika EÚ.

  Právny rámec pre infraštrukturálne projekty v oblasti odpadového hospodárstva a využívania surovinových zdrojov.

  Financovanie infraštruktúry – ekonomické a finančné hľadiská.

  Finančná efektívnosť projektov na zhodnocovanie odpadov.

  Znižovanie znečistenia a  environmentálnych záťaží.

  Novo dostupné a potenciálne možné spôsoby zhodnocovania a likvidácie odpadov.

 • null

  VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY

  Podmienky, možnosti a externé faktory:

  Súčasné spracovateľské kapacity a možnosti ich rozšírenia na pokrytie predpokladaných budúcich potrieb.

  Výstavby nových prevádzok a  technologických zariadení.

  Infraštruktúra pre prepravu odpadu a surovín.

  Najnovšie prevádzkové skúsenosti.

  Najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.

 • null

  UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA

  Bežná prevádzka a význam nových technológií:

  Súčasné kapacity, limity a obmedzenia vs. požadované a plánované výkony.

  Predpokladané a plánované technologické zmeny a inovácie.

  Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.

  Prípadové štúdie – nedávne realizované projekty.

SKÚSENOSTI S COVID-19

Rok 2020 si budeme už navždy pamätať vďaka pandémii COVID-19.
Pandémia COVID-19 nám neúprosne odhalila zraniteľnosť modernej civilizácie a zároveň sa stala jasným varovaním, že ani:

 • v čase celonárodnej krízy nesmieme zabúdať na úlohy, ktoré plní odpadové hospodárstvo, a že aj
 • samotný sektor odpadov a využívania zdrojov potrebuje svoj vlastný krízový plán spolu s dostatočne odolnou infraštruktúrou schopnou prevádzky v krízovom období.

Vidíme, že každá krajina si na zvládnutie pandémie a jej následkov zvolila odlišný prístup a stratégie. Práve to nám ponúka možnosť porovnať efektívnosť rôznych opatrení a stratégií prijímaných v rámci odpadového hospodárstva. Ide o jedinečnú príležitosť nie len na získanie spätnej väzby, ale aj na prípravu sektora odpadov a využívania zdrojov na zvládnutie podobných kríz v budúcnosti.

 • null

  VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ S COVID–19

  Nové výzvy pre sektor odpadov a využívania zdrojov:

  Význam sektora odpadov a využívania zdrojov v krízovom riadení.

  Kontinuita základných služieb a riadenie pracovných síl.

  Implementácie krízových opatrení a návrat k bežnej prevádzke.

  Vplyv preventívnych a karanténnych opatrení na prevádzku.

  Zabezpečenie aktuálnosti plánov krízového riadenia.

  Finančné aspekty prevádzky počas krízovej situácie.

  Medzinárodné reakcie na pandémiu a prijímané opatrenia.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, Slovensko

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ORGANIZÁTOR A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

Konateľ

NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, Praha, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Euston Ling

Manager – Planning and Technical Solutions

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, Slovensko

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ORGANIZÁTOR A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá
Okonateľ

NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

PARTNER KONFERENCIE

PARTNER KONFERENCIE

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

TOMRA Sorting Sp. z o.o.

Katovice, Poľsko
Recyklácia a senzormi riadené triedenie odpadov

MEDIÁLNI PARTNERI

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

CAOH_white

Česká asociace odpadového hospodářství
Praha, Česká republika

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

prumyslova_ekologie-logo-242x46-145x34

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ


zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

Zmena termínu

ENVIRO MANAGEMENT 2021
5. – 6. Máj 2021

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE