EM_male_final2019

10. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ
ODBORNEJ KONFERENCIE

ENVIROMANAGEMENT 2019

ENERGIA Z ODPADOV

25. – 26. SEPTEMBER 2019
HOTEL PATRIA****
ŠTRBSKÉ PLESO
VYSOKÉ TATRY
SLOVENSKO

Predĺženie platnosti účastníckeho poplatku BASIC do 6. 9. 2019.
Oproti poplatku LAST CHANCE ušetríte: 108,- € (90,- € bez DPH).

Vážení kolegovia.

S potešením si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanom 10. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie ENVIROMANAGEMENT 2019.

 

Nakoľko zdieľanie najnovších poznatkov je jednou z ciest, ako môžeme spoločne prispieť k ochrane životného prostredia a k riešeniu spoločného problému s názvom „Odpady“, ponúkame aj Vám možnosť prezentovať pred medzinárodným publikom:

• realizované projekty a aktuálne stratégie v oblasti odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania odpadov
• vlastné technológie a technické riešenia na nakladanie s odpadmi
• získané odborné poznatky a praktické skúsenosti.

Ochotne Vám poskytneme bližšie informácie o podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie.

Konferencia sa podobne ako po minulé roky uskutoční v malebnom prostredí Štrbského Plesa a Vysokých Tatier v Hoteli Patria (www.hotelpatria.sk).

V mene organizačného a programového výboru

 

Gabriela Stuchlá

koordinátor konferencie

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

 • null

  WASTE TO ENERGY

  Energetické zhodnocovanie odpadov ako integrálna súčasť odpadového hospodárstva a Európska hierarchia pri nakladaní s odpadmi: prevencia – opätovné využitie – recyklácia – (energetické) zhodnotenie – likvidácia.
  Reálna situácia a perspektívy energetického zhodnocovania odpadov.

 • null

  RDF

  RDF (Refuse Derived Fuel) – komunálny odpad ako zdroj alternatívnych palív.

 • null

  LEGISLATÍVA

  Príslušný právny rámec pre oblasť energetického zhodnocovania odpadov.

 • null

  PUBLIC RELATIONS

  Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.

 • null

  TECHNOLÓGIE

  Najmodernejšie technológie energetického zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.

 • null

  EKONOMIKA

  Finančná náročnosť a efektívnosť projektov energetického zhodnocovania odpadov.

 • null

  PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

  Realizované projekty.

 MOŽNOSTI ODBORNEJ A FIREMNEJ PREZENTÁCIE

Informácie o možnostiach a podmienkach odbornej a komerčnej prezentácie získate u organizátora konferencie.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG
Brémy
Nemecko

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava
Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner
CEO

TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck
Rakúsko

Jarno Stet
Waste & Recycling Manager

Westminster City Council
Londýn
Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer
CEO

Nehlsen AG
Brémy
Nemecko

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
Managing Partner

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava
Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner
CEO

TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck
Rakúsko

Jarno Stet
Waste & Recycling Manager

Westminster City Council
Londýn
Spojené kráľovstvo

PARTNERI KONFERENCIE

PARTNERI KONFERENCIE

 

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
Slovenská advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

SICK spol. s r.o.

Praha, Česká republika

IPM Avanea Eco Management a.s.

Bratislava, Slovensko

MEDIÁLNI PARTNERI

cewep-logo-140x70

Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Brusel, Belgicko

eswet-logo-167x70

European Suppliers of Waste-to-Energy Technology
Brusel, Belgicko

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

CAOH_white

Česká asociace odpadového hospodářství
Praha, Česká republika

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

CEMC_white

Nezisková organizace působící v průmyslové ekologii
Praha, Česká republika

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

plastic-portal-logo-140x80

Odborný portál pre plastikársky priemysel
Nitra, Slovensko

promesta_75x60

City PH Publishing, s.r.o a mesačník PRO města a obce
Praha, Česká republika

prumyslova_ekologie-logo-242x46-145x34

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ


zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

25. september 2019 – streda

8:30

Registrácia účastníkov

9:30

Otvorenie konferencie

Mgr. Jozef Semančín, LL.

M.SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. • Bratislava • Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

TBU Environmental Engineering Consultants • Innsbruck • Rakúsko

Sekcia 25-A

Právny a inštitucionálny rámec

Ing. Zuzana Kocunová

riaditeľka odboru Ochrana ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky • Bratislava • Slovensko

Požiadavky ochrany ovzdušia na energetické využitie odpadov.

Ing. Viera Špalková, PhD.

štátny radca
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky • Bratislava • Slovensko

Aktuálny stav európskej a národnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner
SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. • Bratislava • Slovensko

Energetické zhodnocovanie odpadov. Čo na to hovorí európske a slovenské právo a aká je realita.

Marina Milojević

Starší radca – Odbor Cezhraničného pohybu odpadu, Sekcia Odpadového hospodárstva

Radmila Šerović

Riaditeľ Sekcie Odpadového hospodárstva
Ministerstvo ochrany životného prostredia Srbskej republiky • Nový Belehrad • Srbsko

Výzvy a plány Srbskej republiky pri realizácii zámerov v oblasti energetického zhodnocovania odpadov.

Peter Jakubička

Chief Operating Officer
IPM Group • Bratislava • Slovensko

Alternatívne investovanie v oblasti životného prostredia.

11:15

Prestávka

11:45

Sekcia 25-B

Kontrola emisií

Michal Rejzek

Sales Engineer
SICK spol. s r.o. • Praha • Česká republika

Kontinuální měření rtuti.

Ing. Mikuláš Harkot

Account manager
AFRISO spol. s r.o. • Nupaky • Česká republika

Emisní monitoring včetně Hg v odpadovém hospodářství – metoda FTIR a CVAF.

Dipl.-Ing. Rüdiger Margraf

Managing director
LUEHR FILTER GmbH • Stadthagen • Nemecko

Influence of new WI-BREF on the concepts of flue gas cleaning in the future – what will change?

13:15

Obed

14:30

Sekcia 25-C

Prípadové štúdie

Jarno Stet

Waste & Recycling Manager
Westminster City Council • Londýn • Spojené kráľovstvo

Energia z odpadov: Veľkomesto a jeho perspektíva.

Daniel Haas

WKU – Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH • Viedeň • Rakúsko

Energetické zhodnocovanie odpadov v Rakúsku.

Ing. Marián Christenko

Generálny riaditeľ
KOSIT a.s., Košice & ewia a.s., Bratislava • Slovensko

Zariadenie na energetické využitie odpadu v Košiciach, Slovensko – Skúsenosti z praxe.

Ing. Martin Vaněček

Vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Magistrát města Brna • Brno • Česká republika

ZEVO a projekty v odpadovém hospodářství města Brna.

Frank Paasche

Managing Director EEW Polska
EEW Energy from Waste GmbH • Helmstedt • Nemecko

Energetické zhodnocovanie odpadov vo východnej Európe: Mýty, fakty, výzvy…

19:30

Recepcia

Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

26. september 2019 – štvrtok

9:00

Sekcia 26-A

Prípadové štúdie

Petr Marek

Technický riaditeľ
Marius Pedersen a.s. • Hradec Králové • Česká republika

Studie a praktické zkušenosti spoluspalování lehké frakce v energetických blocích.

Karol Bajer

CEE Sale Representative
Keppel Seghers Belgium NV • Willebroek • Belgicko

Prípadová štúdia
Hong Kong: Zariadenie pre integrované nakladenie s odpadom.

Paul Davison

Predseda
Proteus Communications Group • Banbury • Spojené kráľovstvo

Nové spôsoby komunikácie s verejnosťou zamerané na získanie jej podpory pre projekty energetického zhodnocovania odpadov a na predchádzanie nákladným prieťahom pri ich realizácií.

10:30

Sekcia 26-B

Zhrnutie

Ing. Petr Havelka

výkonný riaditeľ
ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství • Praha • Česká republika

Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA

Prezident
A.P.O.H. – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve • Bratislava • Slovensko
&
Konateľ a Generálny riaditeľ
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. • Bratislava • Slovensko

Energetické zhodnocovanie odpadov a jeho potenciál a využitie na Slovensku.

Záver konferencie

12:30

Obed

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

EARLY BIRD

early bird
300 €

360 € s DPH

do 7. 6. 2019

BASIC

basic
360 €

432 € s DPH

8. 6. – 6. 9. 2019

LAST CHANCE

last chance
450 €

540 € s DPH

7. 9. a neskôr

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
streda, 25. 9. 2019
8:30 – 9:30
Program
streda, 25. 9. 2019
9:30 – 18:00
štvrtok, 26. 9. 2019
9:00 – 12:30
Recepcia
streda, 25. 9. 2019
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

PROGRAM

streda, 25. 9. 2019 9:30-18:00

štvrtok, 26. 9. 2019 9:00-12:30

Recepcia
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

streda, 25. 9. 2019 19:30

 

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk

Recepcia
Tel.: + 421 -52 784 89 99
Fax: + 421 -52 449 25 90
recepcia@hotelpatria.sk

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk

Recepcia
Tel.: +421 -52 784 89 99
Fax: +421 -52 449 25 90
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

IZBA - 1 OSOBA

(Lux)
98 €

izba/ noc

IZBA - 2 OSOBY

(Lux)
108€

izba/ noc

APARTMÁN

(Standard - Lux)
112-141 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:          12 €/deň

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.

Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky,
vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.

Ceny včítane DPH a miestneho poplatku.

Check in:          14:00
Check out:       12:00
Hotelová garáž:     12 €/deň

Požadované ubytovanie, prosím,
vyznačte v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované
a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.

Objednané ubytovanie
je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Krakow Airport (Cracow), Poland
Regular flights schedule:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/regular-flights-schedule,a181.html
Airlines:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/airlines,a182.html
Vienna International Airport, Austria
Regular flights schedule:www.viennaairport.com/en/passengers
Airlines:www.viennaairport.com/en/passengers/airport/airlines
Košice International Airport, Slovakiawww.airportkosice.sk/en
Flight schedule:www.airportkosice.sk/en/passengers/flight-schedule
Airlines:www.airportkosice.sk/en/airlines
Airport Bratislava, Slovakiawww.bts.aero/en/
Flight schedule:www.bts.aero/en/flights/flight-schedule-summer-2018/arrivals/
Airlines:www.bts.aero/en/flights/air-carriers/
Airport Poprad – Tatry, Slovakiawww.airport-poprad.sk/index_en.php
Flight schedule:www.airport-poprad.sk/en/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

 

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

 

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

Diaľničné známky na rok 2019
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 1 rok

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy
www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko
www.slovakrail.sk

Leo Express
www.leoexpress.com/cs

REGIOJET
www.regiojet.cz

LETECKY

Letiská

Krakow Airport (Cracow), Poland
Regular flights schedule:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/regular-flights-schedule,a181.html
Airlines:www.krakowairport.pl/en/passenger,c70/flight-information,c71/airlines,a182.html
Vienna International Airport, Austria
Regular flights schedule:www.viennaairport.com/en/passengers
Airlines:www.viennaairport.com/en/passengers/airport/airlines
Košice International Airport, Slovakiawww.airportkosice.sk/en
Flight schedule:www.airportkosice.sk/en/passengers/flight-schedule
Airlines:www.airportkosice.sk/en/airlines
Airport Bratislava, Slovakiawww.bts.aero/en/
Flight schedule:www.bts.aero/en/flights/flight-schedule-summer-2018/arrivals/
Airlines:www.bts.aero/en/flights/air-carriers/
Airport Poprad – Tatry, Slovakiawww.airport-poprad.sk/index_en.php
Flight schedule:www.airport-poprad.sk/en/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

 

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

 

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

Diaľničné známky na rok 2019
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 1 rok

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy
www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko
www.slovakrail.sk

Leo Express
www.leoexpress.com/cs

REGIOJET
www.regiojet.cz

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.

Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

 

Termín na podanie prihlášky príspevku – 7. jún 2019.

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

 

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

 

Termín na podanie prihlášky príspevku – 7. jún 2019.

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

 

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE

Zmena programu vyhradená.