14. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2024

SPRÁVNE NAKLADANIE S TUHÝMI ODPADMI A ZDROJMI...

NEPLÁNOVAŤ ZNAMENÁ PLÁNOVAŤ NEÚSPECH

30. SEPTEMBER - 1. OKTÓBER 2024
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

ENVIROMANAGEMENT je popredná konferencia organizovaná na Slovensku o odpadovom hospodárstve a nakladaní so získanými zdrojmi. Každý rok ponúka možnosť dozvedieť sa viac o odborných témach ovplyvňujúcich odpadový a recyklačný priemysel a tiež nadviazať kontakty s odborníkmi z 20* krajín Európy v krásnom a jedinečnom prostredí Vysokých Tatier a Štrbského Plesa.
Pre aktuálny ročník bola zvolená ústredná téma „SPRÁVNE NAKLADANIE S TUHÝMI ODPADMI A ZDROJMI…Neplánovať znamená plánovať neúspech “.

Projekty týkajúce sa odpadov a recyklácie sú vo všeobecnosti ťažko realizovateľné, obzvlášť tie, ktoré zahŕňajú novú infraštruktúru a služby. Tieto často zahŕňajú: komplexné schémy financovania, podrobné právne analýzy, prípravu a podpis precíznych právnych dokumentov, aktívne riadenie postojov a názorov rôznych strán zainteresovaných na projektoch. V dôsledku spomínaných skutočností sa projekty často-krát dostávajú do významného časového sklzu a ešte čo i len pred samotným položením základného kameňa je na ne vynaložené obrovské množstvo finančných prostriedkov.

Budeme veľmi radi, ak sa k nám pripojíte na 14. ročníku medzinárodnej konferencie Enviromanagement 2024 vo Vysokých Tatrách, ktorý nám umožní:
• zamyslieť sa nad rôznymi aspektami plánovania úspešných projektov v oblasti odpadového hospodárstva a druhotných zdrojov
• a zároveň si vypočuť prípadové štúdie odborníkov z praxe.

* Krajiny, ktorých zástupcovia sa aspoň raz zúčastnili konferencie:
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarska, Nemecka, Poľsko, Rakúska, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Švajčiarska, Švédsko, Taliansko, UK, Ukrajina

Ukážka tém, ktoré sme pre Vás pripravili

 • null

  AKO SA ZORIENTOVAŤ V PLÁNOVACOM PROCESE

  [niektoré z príspevkov:

  David Robert Newman, European Bioeconomy Bureau, Brusel, Belgicko
  Aktuálne informácie o zámeroch EÚ – The New Europe: Predstavy Bruselu, ako by mohla Európa vyzerať.

  Helga Stoiber, UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Viedeň, Rakúsko
  Ako predchádzať nechceným komplikáciám: Postrehy troch desaťročí z udeľovania povolení na energetické zhodnocovanie odpadov v Rakúsku.

  Jozef Richtarčík, Enviconsulting, s.r.o., Malý Slavkov, Slovensko
  Súčasný právny rámec pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike – praktické skúsenosti, problémové oblasti, kľúčové problémy a vplyvy, ktoré sa typicky riešia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odpadovom hospodárstve.

  Christian Schreyer, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations, Seiersberg-Pirka, Rakúsko
  Dnešné chyby v plánovaní a z nich plynúce problémy v budúcnosti. Pohľad na posledných 30 rokov fungovania komunálnych zberných dvorov.]

 • null

  PREHĽAD O ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOCH V OBLASTI ODPADOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY A CHYBÁCH, KTORÉ JE LEPŠIE NEOPAKOVAŤ

  [niektoré z príspevkov:

  Jozef Halaška, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko
  Novinky v podpore projektov v odpadovom hospodárstve voči predchádzajúcemu OPKŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia).

  Michal Hort, EOSNEBOTRA, a.s., Bratislava, Slovensko
  Možnosti financovania „zelených“ projektov z verejných zdrojov.

  Pavel Novák, Odpadová poradenská, s.r.o., Praha, Česká republika
  České republice nehrozí nedosažení evropských cílů pro odpady pro rok 2025 … zasloužil se o to náš přístup k plánování?

  Martin Steiner, TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko
  Zamrznuté aktíva a ako im predchádzať – Skúsenosti z projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.]

 • null

  ZBER A PREPRAVA ODPADOV

  [niektoré z príspevkov:

  Jarno Stet, Westminster City Council, London, UK
  Zabezpečenie zberu a prepravy odpadov v rámci mestskej časti Westminster, Londýn.

  Evelyn Wolfslehner, Federal Ministry for Climate Action, Viedeň, Rakúsko
  Presun odpadu z ciest na železnicu: Skúsenosti z dlhodobého projektu a výhľady do budúcnosti – Povinná železničná preprava určitých odpadov od roku 2023 v (a cez) Rakúsku.]

 • null

  ZHODNOCOVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV

  [niektoré z príspevkov:

  Euston Ling, North London Waste Authority, Londýn, UK
  Doterajšie skúsenosti z prebiehajúceho implementácie zariadenia WtE s kapacitou 2 000 t/deň. . .
  Plánovanie, engineering, výstavba, životné prostredie, doprava, konzultácie, zmluvy a financovanie = RIZIKO!

  Michal Repašský, Bright Renewables B.V., Enschede, Holandsko
  Plánovanie biometánovej stanice. Od substrátov k bioplynu a biometánu.]

 • null

  PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE – PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH

  [niektoré z príspevkov:

  Florian Ennemoser & Armin Wolf, Wiegon GmbH, Landeck, Rakúsko
  Recyklačné centrá a ich digitálna budúcnosť.

  Kornelia Giersig, Innsbruck University Hospital, Innsbruck, Rakúsko
  Prípadová štúdia: Riadenie nemocničného (a súvisiaceho) odpadu vo veľkej nemocnici – Neustále pozorovanie a prispôsobovanie postupov ako kľúč k úspechu.

  Peter Pajerchin, BRANTNER Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovensko
  Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) – Realizácia odvážnej myšlienky v slovenských podmienkach.]

 • null

  HORÚCE TÉMY A NOVINKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  [niektoré z príspevkov:

  Roman Hubálek, TOMRA Sorting s.r.o., Senec, Slovensko
  Automatické optické třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.]

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

ENVIROMANAGEMENT je popredná konferencia organizovaná na Slovensku o odpadovom hospodárstve a nakladaní so získanými zdrojmi. Každý rok ponúka možnosť dozvedieť sa viac o odborných témach ovplyvňujúcich odpadový a recyklačný priemysel a tiež nadviazať kontakty s odborníkmi z 20* krajín Európy v krásnom a jedinečnom prostredí Vysokých Tatier a Štrbského Plesa.
Pre aktuálny ročník bola zvolená ústredná téma „SPRÁVNE NAKLADANIE S TUHÝMI ODPADMI A ZDROJMI…Neplánovať znamená plánovať neúspech “.

Projekty týkajúce sa odpadov a recyklácie sú vo všeobecnosti ťažko realizovateľné, obzvlášť tie, ktoré zahŕňajú novú infraštruktúru a služby. Tieto často zahŕňajú: komplexné schémy financovania, podrobné právne analýzy, prípravu a podpis precíznych právnych dokumentov, aktívne riadenie postojov a názorov rôznych strán zainteresovaných na projektoch. V dôsledku spomínaných skutočností sa projekty často-krát dostávajú do významného časového sklzu a ešte čo i len pred samotným položením základného kameňa je na ne vynaložené obrovské množstvo finančných prostriedkov.

Budeme veľmi radi, ak sa k nám pripojíte na 14. ročníku medzinárodnej konferencie Enviromanagement 2024 vo Vysokých Tatrách, ktorý nám umožní:
• zamyslieť sa nad rôznymi aspektami plánovania úspešných projektov v oblasti odpadového hospodárstva a druhotných zdrojov
• a zároveň si vypočuť prípadové štúdie odborníkov z praxe.

* Krajiny, ktorých zástupcovia sa aspoň raz zúčastnili konferencie:
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarska, Nemecka, Poľsko, Rakúska, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Švajčiarska, Švédsko, Taliansko, UK, Ukrajina

Ukážka tém, ktoré sme pre Vás pripravili

 • null

  AKO SA ZORIENTOVAŤ V PLÁNOVACOM PROCESE

  [niektoré z príspevkov:

  David Robert Newman, European Bioeconomy Bureau, Brusel, Belgicko
  Aktuálne informácie o zámeroch EÚ – The New Europe: Predstavy Bruselu, ako by mohla Európa vyzerať.

  Helga Stoiber, UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Viedeň, Rakúsko
  Ako predchádzať nechceným komplikáciám: Postrehy troch desaťročí z udeľovania povolení na energetické zhodnocovanie odpadov v Rakúsku.

  Jozef Richtarčík, Enviconsulting, s.r.o., Malý Slavkov, Slovensko
  Súčasný právny rámec pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike – praktické skúsenosti, problémové oblasti, kľúčové problémy a vplyvy, ktoré sa typicky riešia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odpadovom hospodárstve.

  Christian Schreyer, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations, Seiersberg-Pirka, Rakúsko
  Dnešné chyby v plánovaní a z nich plynúce problémy v budúcnosti. Pohľad na posledných 30 rokov fungovania komunálnych zberných dvorov.]

 • null

  PREHĽAD O ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOCH V OBLASTI ODPADOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY A CHYBÁCH, KTORÉ JE LEPŠIE NEOPAKOVAŤ

  [niektoré z príspevkov:

  Jozef Halaška, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko
  Novinky v podpore projektov v odpadovom hospodárstve voči predchádzajúcemu OPKŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia).

  Michal Hort, EOSNEBOTRA, a.s., Bratislava, Slovensko
  Možnosti financovania „zelených“ projektov z verejných zdrojov.

  Pavel Novák, Odpadová poradenská, s.r.o., Praha, Česká republika
  České republice nehrozí nedosažení evropských cílů pro odpady pro rok 2025 … zasloužil se o to náš přístup k plánování?

  Martin Steiner, TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko
  Zamrznuté aktíva a ako im predchádzať – Skúsenosti z projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.]

 • null

  ZBER A PREPRAVA ODPADOV

  [niektoré z príspevkov:

  Jarno Stet, Westminster City Council, London, UK
  Zabezpečenie zberu a prepravy odpadov v rámci mestskej časti Westminster, Londýn.

  Evelyn Wolfslehner, Federal Ministry for Climate Action, Viedeň, Rakúsko
  Presun odpadu z ciest na železnicu: Skúsenosti z dlhodobého projektu a výhľady do budúcnosti – Povinná železničná preprava určitých odpadov od roku 2023 v (a cez) Rakúsku.]

 • null

  ZHODNOCOVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV

  [niektoré z príspevkov:

  Euston Ling, North London Waste Authority, Londýn, UK
  Doterajšie skúsenosti z prebiehajúceho implementácie zariadenia WtE s kapacitou 2 000 t/deň. . .
  Plánovanie, engineering, výstavba, životné prostredie, doprava, konzultácie, zmluvy a financovanie = RIZIKO!

  Michal Repašský, Bright Renewables B.V., Enschede, Holandsko
  Plánovanie biometánovej stanice. Od substrátov k bioplynu a biometánu.]

 • null

  PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE – PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH

  [niektoré z príspevkov:

  Florian Ennemoser & Armin Wolf, Wiegon GmbH, Landeck, Rakúsko
  Recyklačné centrá a ich digitálna budúcnosť.

  Kornelia Giersig, Innsbruck University Hospital, Innsbruck, Rakúsko
  Prípadová štúdia: Riadenie nemocničného (a súvisiaceho) odpadu vo veľkej nemocnici – Neustále pozorovanie a prispôsobovanie postupov ako kľúč k úspechu.

  Peter Pajerchin, BRANTNER Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovensko
  Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) – Realizácia odvážnej myšlienky v slovenských podmienkach.]

 • null

  HORÚCE TÉMY A NOVINKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  [niektoré z príspevkov:

  Roman Hubálek, TOMRA Sorting s.r.o., Senec, Slovensko
  Automatické optické třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.]

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Pavel Bureš

technický riaditeľ – CTO
Energy financial group a.s.
Praha • Česká republika

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava • Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • Spojené kráľovstvo

David Newman

predseda
European Bioeconomy Bureau
Brusel • Belgicko

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

ORGANIZÁTOR
A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ
NMC spol. s r.o.
Žilina • Slovensko

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Pavel Bureš

technický riaditeľ – CTO
Energy financial group a.s.
Praha • Česká republika

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava • Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • Spojené kráľovstvo

David Newman

Predseda
European Bioeconomy Bureau
Brusel • Belgicko

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Managing Partner
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

ORGANIZÁTOR
A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ
NMC spol. s r.o.
Žilina • Slovensko

PARTNERI KONFERENCIE

Energy financial group a.s.

Praha, Česká republika
Výroba biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a gastroodpadů.

ENVI – PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko
Člen medzinárodných združení organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE a EXPRA.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

TOMRA Sorting s.r.o.

Senec, Slovensko
Recyklácia a senzormi riadené triedenie odpadov.

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

Ekologie v praxi, z.s.
Praha, Česká republika

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

E-_Work-Cloudstation_envirokonferencia_2022_assets_loga_prumyslova_ekologie-logo-200

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ

zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

ÚČASŤ V PROGRAME AVIZOVALI

(v abecednom poradí podľa mena autora)

Mag. (FH) Florian Ennemoser

CEO

Recyklačné centrá a ich digitálna budúcnosť.

The future of the recycling center is digital.

Mag. (FH) Armin Wolf

CEO
Wiegon GmbH
Landeck • Rakúsko

Mag. Dr. Kornelia Giersig

Head of the Waste Management Department
Innsbruck University Hospital
Innsbruck • Rakúsko

Prípadová štúdia: Riadenie nemocničného (a súvisiaceho) odpadu vo veľkej nemocnici – Neustále pozorovanie a prispôsobovanie postupov ako kľúč k úspechu.

Case Study: Managing healthcare (and related) waste in a large hospital – Constant observation and adaption of procedures are the keys to success.

Ing. Jozef Halaška

vedúci Oddelenia implementácie projektov III. (Operačný program Kvalita životného prostredia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Bratislava • Slovensko

Novinky v podpore projektov v odpadovom hospodárstve voči predchádzajúcemu OPKŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia).

Ing. Michal Hort

CEO
EOSNEBOTRA, a.s.
Bratislava • Slovensko

Možnosti financovania „zelených“ projektov z verejných zdrojov.

Roman Hubálek

Area Sales Manager Czech republic and Slovakia
TOMRA Sorting s.r.o.
Senec • Slovensko

Automatické optické třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.

Euston Ling B.E., MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance
North London Heat and Power Project
North London Waste Authority
Londýn • UK

Doterajšie skúsenosti z prebiehajúceho implementácie zariadenia WtE s kapacitou 2 000 t/deň. . .
Plánovanie, engineering, výstavba, životné prostredie, doprava, konzultácie, zmluvy a financovanie = RIZIKO!

Lessons learnt so far on the ongoing journey of implementing a 2,000 tpd WtE facility . . .
Planning, Engineering, Architecture, Environment, Traffic, Consultation, Contracts, and Funding = RISKS!

David Robert Newman, FCIWM

Chairman
European Bioeconomy Bureau
Brusel • Belgicko

Aktuálne informácie o zámeroch EÚ – The New Europe: Predstavy Bruselu, ako by mohla Európa vyzerať.

Update on EU Policies – The New Europe: What the Brussels landscape is likely to look like.

Ing. Pavel Novák

CEO
Odpadová poradenská, s.r.o.
Praha • Česká republika

České republice nehrozí nedosažení evropských cílů pro odpady pro rok 2025 … zasloužil se o to náš přístup k plánování?

Ing. Peter Pajerchin

Sales Director – Strategy & Inovation
BRANTNER Slovakia s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) – Realizácia odvážnej myšlienky v slovenských podmienkach.

Mgr. Peter Person

Vedúci oddelenia metodiky Modernizačného fondu
Environmentálny fond
Bratislava • Slovensko

Environmentálny fond: Úvery & Modernizačný fond.

Ing. Michal Repašský

Project Manager
Bright Renewables B.V.
Enschede • Holandsko

Plánovanie biometánovej stanice. Od substrátov k bioplynu a biometánu.

Ing. Jozef Richtarčík, MSc.

konzultant a štatutár
Enviconsulting, s.r.o.
Malý Slavkov • Slovensko

Súčasný právny rámec pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike – Praktické skúsenosti, problémové oblasti, kľúčové problémy a vplyvy, ktoré sa typicky riešia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odpadovom hospodárstve.

Dr. Christian Schreyer

CEO
Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations
Seiersberg-Pirka • Rakúsko

Dnešné chyby v plánovaní a z nich plynúce problémy v budúcnosti.
Pohľad na posledných 30 rokov fungovania komunálnych zberných dvorov.

Poor Planning Today – Creating Tomorrow’s Mistakes.
A look back at 30 years operation of communal drop-off centers.

Dipl.-Ing. Martin Steiner

TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

Zamrznuté aktíva a ako im predchádzať – Skúsenosti z projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Avoiding the creation of stranded assets – Lessons learned from projects financed by International Finance Institutions.

Jarno Stet

Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing
Westminster City Council
Londýn • UK

Zabezpečenie zberu a prepravy odpadov v rámci mestskej časti Westminster, Londýn.

Waste Collection and Transport Within the City of Westminster, London.

Dipl.-Ing. Dr. Helga Stoiber

Senior Partner, Engineering & Consulting
UVP Environmental Management and Engineering GmbH
Viedeň • Rakúsko

Ako predchádzať nechceným komplikáciám: Postrehy troch desaťročí z udeľovania povolení na energetické zhodnocovanie odpadov v Rakúsku.

Avoiding a Bumpy Ride: How rigorous EIAs and project communication can pave the way to project success – Insights from three decades Waste-to-Energy permitting in Austria.

Mag. Evelyn Wolfslehner

Head of Department V/2 Law on Waste and Contaminated Sites
Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
Viedeň • Rakúsko

Presun odpadu z ciest na železnicu: Skúsenosti z dlhodobého projektu a výhľady do budúcnosti – Povinná železničná preprava určitých odpadov od roku 2023 v (a cez) Rakúsku.

Waste from road to rail: Experiences from a long-term project, and outlook – Mandatory rail transport of certain wastes from 2023 in (and through) Austria.

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

EARLY BIRD

do 19. 5. 2024

310 €

372 € s DPH

2 PLUS

20. 5. - 31. 8. 2024

330 €

396 € s DPH

BASIC

20. 5. - 31. 8. 2024

380 €

456 € s DPH

LAST CHANCE

1. 9. 2024 a neskôr

460 €

552 € s DPH

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok 2PLUS je platný v prípade 2 a viac účastníkov z jednej organizácie.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
Pondelok, 30. 9. 2024
8:30 – 9:30
Program
Pondelok, 30. 9. 2024
9:30 – 18:00
Utorok, 1. 10. 2024
9:30 – 12:30
Recepcia
Pondelok, 30. 9. 2024
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

Pondelok, 30. 9. 2024  8:30 – 9:30

PROGRAM

Pondelok, 30. 9. 2024  9:30 – 18:00

Utorok, 1. 10. 2024   9:30 – 12:30

RECEPCIA
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

Pondelok, 30. 9. 2024   19:30

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
125 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
140 €

izba/ noc

Apartmán

(Lux)
190 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      2,00 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
125 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
140 €

izba/ noc

Apartmán

(Standard - Lux)
190 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      2,00 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2024
12,- € / 10 dní
17,- € / 30 dní
60,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

Individuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

LETECKY

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2024
12,- € / 10 dní
17,- € / 30 dní
60,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

Individuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 30. 4. 2024

Prihláška účastníka EARLY BIRD – 19. 5. 2024

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 30. 4. 2024

Prihláška účastníka EARLY BIRD – 19. 5. 2024

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE