13. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2023

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

NEVYHNUTNÝ PREDPOKLAD FUNGUJÚCEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2. – 3. OKTÓBER 2023
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

ÚČASŤ NA KONFERENCII ALEBO VYSTÚPENIE V ODBORNOM PROGRAME MOŽNÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PRENOSU.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Aktuálny ročník konferencie je o metrikách používaných v odpadovom hospodárstve, a bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy ako sú:

 • null

  ZAHRIEVACIE KOLO

  Na otvorenie konferencie a odborného programu krátky úvod do problematiky.

  [prednášajúci:
  David Newman, predseda, European Bioeconomy Bureau, Belgicko]
 • null

  ÚDAJE O ODPADOCH

  Význam presných dát, štatistík, metrík a vykazovaných informácii pre vytvorenie a prevádzku funkčného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov

  [niektoré z príspevkov:
  Roman Vandák, ENVI – PAK, a. s., Slovensko]
 • null

  METÓDY MERANIA

  Hodnotenie životného cyklu, uhlíkové účtovníctvo a ďalšie metódy na realizáciu environmentálnych meraní v oblastiach ako je napr. účtovanie skleníkových plynov pri spracovaní odpadov.

  [niektoré z príspevkov:
  Bernhard Gamerith, CTO, Compost Systems GmbH, Rakúsko
  Martin Kebísek, CEO, CEMMAC a.s., Slovensko
  Sarah Kukral, Research & Development, Compost Systems GmbH, Rakúsko
  Martin Pohlmann, Desk Officer for Sustainable Development, Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of the State of Brandenburg, Nemecko
  Helga Stoiber, Senior Partner, UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Rakúsko]
 • null

  ROZPOČTY A POPLATKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  Tvorba prevádzkových rozpočtov, voľba a nastavenie systému poplatkov za odpady, a ich využitie na usmernenie a/alebo zmenu spôsobov nakladania s odpadmi a ich likvidácie

  [niektoré z príspevkov:
  Christian Schreyer, Manager, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations – Dachverband der Steirischen AWV, Rakúsko
  Martin Steiner, CEO, TBU Environmental Engineering Consultants, Rakúsko]
 • null

  MANIPULÁCIE S ÚDAJMI A POMOCOU ÚDAJOV O ODPADOCH

  Interaktívne stretnutie a diskusia s účastníkmi konferencie o tom, ako môžu byť dáta o odpadoch manipulatívne využité na vytvorenie falošnej predstavy o dostupných a poskytovaných službách a technológiách odpadového priemyslu, a možný vplyv týchto predstáv na zisky spoločností.

  [niektoré z príspevkov:
  Euston Ling, Manager – Planning and Technical Solutions, North London Waste Authority, UK
  Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing, Westminster City Council, UK]
 • null

  AKTUÁLNE POSTREHY A NOVINKY Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A VYUŽÍVANIA SUROVINOVÝCH ZDROJOV

  Interný pohľad na najmodernejšie technológie na spracovanie odpadu, na projekty, udržateľné investície, riešenia s využitím IT a umelej inteligencie, obchodovanie či bezpečnú a ekologickú prepravu odpadov.

  [niektoré z príspevkov:
  Pavel Bureš, technický riaditeľ – CTO, Energy financial group a.s., Česká republika
  Roman Gdovjak, Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Slovensko]

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Aktuálny ročník konferencie je o metrikách používaných v odpadovom hospodárstve, a bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy ako sú:

 • null

  ZAHRIEVACIE KOLO

  Na otvorenie konferencie a odborného programu krátky úvod do problematiky.

  [prednášajúci:
  David Newman, predseda, European Bioeconomy Bureau, Belgicko]
 • null

  ÚDAJE O ODPADOCH

  Význam presných dát, štatistík, metrík a vykazovaných informácii pre vytvorenie a prevádzku funkčného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov

  [niektoré z príspevkov:
  Roman Vandák, ENVI – PAK, a. s., Slovensko]
 • null

  METÓDY MERANIA

  Hodnotenie životného cyklu, uhlíkové účtovníctvo a ďalšie metódy na realizáciu environmentálnych meraní v oblastiach ako je napr. účtovanie skleníkových plynov pri spracovaní odpadov.

  [niektoré z príspevkov:
  Bernhard Gamerith, CTO, Compost Systems GmbH, Rakúsko
  Martin Kebísek, CEO, CEMMAC a.s., Slovensko
  Sarah Kukral, Research & Development, Compost Systems GmbH, Rakúsko
  Martin Pohlmann, Desk Officer for Sustainable Development, Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of the State of Brandenburg, Nemecko
  Helga Stoiber, Senior Partner, UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Rakúsko]
 • null

  ROZPOČTY A POPLATKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  Tvorba prevádzkových rozpočtov, voľba a nastavenie systému poplatkov za odpady, a ich využitie na usmernenie a/alebo zmenu spôsobov nakladania s odpadmi a ich likvidácie

  [niektoré z príspevkov:
  Christian Schreyer, Manager, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations – Dachverband der Steirischen AWV, Rakúsko
  Martin Steiner, CEO, TBU Environmental Engineering Consultants, Rakúsko]
 • null

  MANIPULÁCIE S ÚDAJMI A POMOCOU ÚDAJOV O ODPADOCH

  Interaktívne stretnutie a diskusia s účastníkmi konferencie o tom, ako môžu byť dáta o odpadoch manipulatívne využité na vytvorenie falošnej predstavy o dostupných a poskytovaných službách a technológiách odpadového priemyslu, a možný vplyv týchto predstáv na zisky spoločností.

  [niektoré z príspevkov:
  Euston Ling, Manager – Planning and Technical Solutions, North London Waste Authority, UK
  Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing, Westminster City Council, UK]
 • null

  AKTUÁLNE POSTREHY A NOVINKY Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A VYUŽÍVANIA SUROVINOVÝCH ZDROJOV

  Interný pohľad na najmodernejšie technológie na spracovanie odpadu, na projekty, udržateľné investície, riešenia s využitím IT a umelej inteligencie, obchodovanie či bezpečnú a ekologickú prepravu odpadov.

  [niektoré z príspevkov:
  Pavel Bureš, CTO, Energy financial group a.s., Česká republika
  Roman Gdovjak, Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., Slovensko]

SPRIEVODNÝ PROGRAM

EXKURZIA DO NAJMODERNEJŠEJ KOMPOSTÁRNE NA SLOVENSKU

UTOROK – 3. 10. 2023
PO UKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

PREČO?

Pretože raz vidieť je lepšie ako sto-krát počuť.

KDE MÔŽETE VIDIEŤ TAKÚTO KOMPOSTÁREŇ?

V meste Kežmarok.

ČO SA DOZVIETE A ČO TAM UVIDÍTE?

• Ako zvoliť optimálnu technológiu a technologické postupy na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
• Ako zabrániť vzniku a šíreniu zápachu
• Ako minimalizovať náklady na energie
• Ako zabrániť znečisteniu BRKO pri jeho zbere
• Ako namiešať správnu zmes pre optimálnu prácu mikroorganizmov
• Ako vytvoriť na kompostárni správne podmienky
• Ako si vybrať vhodné stroje a vybavenie
• Prečo potrebujete traktor s plazivými rýchlosťami
• Ako hygienizovať kuchynský odpad
• Prečo je dôležité zvoliť správny čas dozrievania kompostu
• Ako moderné technológie pomáhajú v riadení procesov
• a veľa ďalšieho…

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Bielan

technický náměstek
OZO Ostrava s.r.o.
Ostrava • Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO
Nehlsen AG
Brémy • Nemecko

Ing. Marián Kobolka

majiteľ
JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava, Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Prezident
VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe
Viedeň • Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

ORGANIZÁTOR
A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ
NMC spol. s r.o.
Žilina • Slovensko

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Bielan

technický náměstek
OZO Ostrava s.r.o.
Ostrava • Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO
Nehlsen AG
Brémy • Nemecko

Ing. Marián Kobolka

majiteľ
JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava • Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Prezident
VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe
Viedeň • Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

ORGANIZÁTOR
A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ
NMC spol. s r.o.
Žilina • Slovensko

PARTNERI KONFERENCIE

Energy financial group a.s.

Praha, Česká republika
Výroba biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a gastroodpadů

ENVI – PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko
Člen medzinárodných združení organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE a EXPRA.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Bratislava, Slovensko
Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo v oblasti environmentálnej regulácie.

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

Ekologie v praxi, z.s.
Praha, Česká republika

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

E-_Work-Cloudstation_envirokonferencia_2022_assets_loga_prumyslova_ekologie-logo-200

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ

zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo

zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

ÚČASŤ V PROGRAME AVIZOVALI

(v abecednom poradí podľa mena autora)

Pavel Bureš

technický riaditeľ – CTO
Energy financial group a.s.
Praha • Česká republika

Rozvoj v odvetví využívania a spracovania biometánu.

Ing. Dipl.-Ing. Bernhard Gamerith

CTO
Compost Systems GmbH
Gars/Kamp • Rakúsko

Kompostovať môžeme rôznymi spôsobmi, aj keď nie vždy rovnako výhodné:

Ako pomocou najnovších a aktualizovaných rakúskych techník a postupov znova neobjavovať Ameriku.

Composting Can Be Done In Many, But Not Always Satisfying Ways:
The Updated Austrian State of the Art May Help to Avoid a Reinvention of the Wheel.

Ing. Roman Gdovjak

Expansion Manager & Country Manager Slovakia & Hungary
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
Praha • Česká republika

Odpad ako zdroj:

Ako sa z nákladov stávajú výnosy?

Béla Horváth

starosta
Obec Sălacea
Bihorská župa • Rumunsko

Separovaný zber odpadov nie je výsadou:

Praktická prípadová štúdia zo severozápadného Rumunska z pohľadu verejnej správy a z pohľadu spracovateľa odpadov.

Separate Waste Collection Is Not a Privilege:
A Practical Case Study from North-western Romania, from the Point of View of the Authority and from the Point of View of the Operator.

Zoltán Attila Pásztai

CEO
ECO BIHOR SRL
Oradea • Rumunsko

RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

Project Manager
Sereď • Slovensko

Vzájomný vzťah:
Obec – Zberová spoločnosť – Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)

z pohľadu obce.

Ing. Martin Kebísek

CEO
CEMMAC a.s.
Horné Srnie • Slovensko

Ako vie cementársky priemysel pomôcť odpadovému hospodárstvu na Slovensku?

Dr. Mario Kordić

Primátor
Mostar • Bosna a Herzegovina

Modernizácia odpadového hospodárstva za špecifických politických podmienok.

Postrehy z Mostaru, najväčšieho mesta Hercegoviny.

Upgrading Waste Management under Particular Political Conditions.
Insights from Mostar, the Largest City of Herzegovina.

Sarah Kukral, MSc.

Research & Development
Compost Systems GmbH
Wels • Rakúsko

Vysokokvalitný kompost vyrobený s nízkymi emisiami:

Správny plán monitoringu a ako s jeho pomocou dosiahnuť tento cieľ.

High Quality Compost Produced With Low Emissions:
A Proper Monitoring Plan May Help to Achieve This Goal.

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project
North London Waste Authority
Londýn • UK

So svojimi dátami môžete čarovať – ale uistite sa, že to robíte správne:

Kľúčové príklady predsudkov, nesprávnej interpretácie a chýb – zámerných aj neúmyselných.

Falsify Your Data – But Make Sure You Do It Properly:
Key Examples of Preconceptions, Misinterpretation, and Errors – Both Intentional and Unintentional.

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

Jarno Stet

Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing
Westminster City Council
Londýn • UK

Bettina Mannebeck

Managing Director, Environmental Department Measurement laboratory
Olfasense GmbH
Kiel • Germany

Zápach – Meranie, hodnotenie a manažment.

Odour – Measurement, Evaluation and Management.

David Newman

predseda
European Bioeconomy Bureau
Brusel • Belgicko

Prečo je cirkulárna ekonomika tak životne dôležitá.
Prečo je cirkulárna ekonomika tak náročná.

Why Circular Economy Is Vital.
Why Circular Economy Is Difficult.

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková, MBA

komisia environmentálnej legislatívy
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Bratislava • Slovensko

Dáta o odpadoch ako kľúčový predpoklad efektívneho plánovania potrebných kapacít pre zhodnocovanie priemyselných odpadov v SR.

Dr. Martin Pohlmann

Desk Officer for Sustainable Development, Department of Environmental Protection, Climate Change, Sustainability
Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection of the State of Brandenburg
Postupim • Nemecko

Môžeme kvantifikovať trvalo udržateľný rozvoj na úrovni regiónov?

Výzvy pre vývoj a vykazovanie zmysluplných ukazovateľov.

Can Regional Sustainable Development Be Measured?
The Challenge of Developing and Reporting Meaningful Indicators.

Mgr. Daniel Rabina

CEO
Green Talk s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Boj proti greenwashingu sa stupňuje.

Čo prináša Smernica o zelených tvrdeniach (Green Claims Directive) firmám z odpadového hospodárstva?

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

advokát a riadiaci partner
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Význam zabezpečovacích nástrojov pri investíciách a projektoch v odpadovom hospodárstve.

Mgr. Zuzana Vido

advokátka
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
Bratislava • Slovensko

Dr. Christian Schreyer

Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations
Dachverband der Steirischen AWV
Seiersberg-Pirka • Rakúsko

O získavaní a vyhodnocovaní údajov o odpadoch v južných oblastiach Rakúska

a náhľad na 30 ročný proces hľadania optimálnych poplatkov za odpad.

About Waste Metering in Austria´s South
and an Insight Into 30 Years of Searching For the Optimal Waste Fee.

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO
TBU Environmental Engineering Consultants
Innsbruck • Rakúsko

Ako stanoviť správnu výšku poplatkov za odpady:

10 zlatých pravidiel pre tvorbu poplatkov.

How to Design a Proper Waste Tariff:
The 10 Golden Rules of Fee Making.

Dipl.-Ing. Dr. Helga Stoiber

Senior Partner
UVP Environmental Management and Engineering GmbH
Viedeň • Rakúsko

Ide o energetické zhodnocovanie odpadov – alebo len o ich likvidáciu?

Fakty a mýty okolo neslávne známeho kódu činnosti R 1.

Is It Energy Recovery – Or Just Waste Disposal?
Facts and Myths Around the Infamous R 1 Formula.

Ing. Roman Vandák

Riaditeľ komoditného oddelenia
ENVI – PAK, a.s.
Bratislava • Slovensko

Dáta v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Volkswagen Slovakia, a.s.
Bratislava • Slovensko

Evidencia priemyselných odpadov od výrobnej linky po opustenie fabriky:

Riadenie a optimalizácia odpadového hospodárstva na základe dát.

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

ONLINE

@

250 €

300 € s DPH

3PLUS

do 5.9.2023

310 €

372 € s DPH

 

3 A VIAC ÚČASTNÍKOV

Z JEDNEJ ORGANIZÁCIE

BASIC

1.6. - 10.9.2023

380 €

456 € s DPH

LAST CHANCE

od 11.9.2023

450 €

540 € s DPH

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
Pondelok, 2. 10. 2023
8:30 – 9:30
Program
Pondelok, 2. 10. 2023
9:30 – 18:00
Utorok, 3. 10. 2023
9:30 – 12:30
Recepcia
Pondelok, 2. 10. 2023
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

Pondelok, 2. 10. 2023  8:30 – 9:30

PROGRAM

Pondelok, 2. 10. 2023  9:30 – 18:00

Utorok, 3. 10. 2023   9:30 – 12:30

RECEPCIA
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

Pondelok, 2. 10. 2023   19:30

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
104 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
130 €

izba/ noc

apartmán

(Standard - Lux)
135-180 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      1,50 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
104 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
130 €

izba/ noc

apartmán

(Standard - Lux)
135-180 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      1,50 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

DOPRAVA

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2023
12,- € / 10 dní
17,- € / 30 dní
60,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

Individuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

LETECKY

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2023
12,- € / 10 dní
17,- € / 30 dní
60,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

Individuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 31. 5. 2023

Prihláška účastníka
3PLUS – 5.9.2023 / BASIC – 10.9.2023

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 31. 5. 2023

Prihláška účastníka
3PLUS – 5.9.2023 / BASIC – 10.9.2023

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE