12. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

ENVIROMANAGEMENT 2022

VÝZVY PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A RECYKLÁCIU

CIELE, ZÁMERY, OBMEDZENIA

3. – 4. OKTÓBER 2022
HOTEL PATRIA****, ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

ÚČASŤ NA KONFERENCII ALEBO VYSTÚPENIE V ODBORNOM PROGRAME MOŽNÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PRENOSU.

Ak si epidemiologická situácia vyžiada konanie konferencie výlučne v online podobe, prípadný preplatok z konferenčného poplatku bude vrátený.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

 • null

  Zavedenie zálohového systému na obaly

  a jeho dopad na systémy triedeného zberu a nakladania s komunálnym odpadom.

 • null

  Bezpečnosť v odpadovom hospodárstve

  a predpoklady jej trvalého zvyšovania

 • null

  Dekarbonizácia

  – najnovšie technológie, možnosti a obmedzenia v oblasti odpadového hospodárstva a odvetví energetického zhodnocovania odpadov (Energy-from-Waste).

 • null

  Prispôsobenie PR, marketingových aktivít

  a foriem presadzovania spoločných odborných záujmov s cieľom predchádzať vzniku odpadu a zlepšiť výkonnosť odpadového hospodárstva.

 • null

  Optimalizácia a automatizácia procesov

  Ako môžu optimalizácia a automatizácia procesov v odpadovom hospodárstve a zavádzanie prvkov umelej inteligencie a strojového učenia zvýšiť mieru zhodnocovania recyklovateľných materiálov.

 • null

  Smart riešenia

  Aplikácia smart riešení v odpadovom hospodárstve s ohľadom na ciele, zámery a existujúce obmedzenia pri zhodnocovaní zvyškového a nerecyklovateľného odpadu.

 • null

  Elektronizácia evidencie

  v odpadovom hospodárstve. Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike.

 • null

  Environmentálne kriminalita

  jej medzinárodný presah a tranzit

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

 • null

  Zavedenie zálohového systému na obaly

  a jeho dopad na systémy triedeného zberu a nakladania s komunálnym odpadom.

 • null

  Bezpečnosť v odpadovom hospodárstve

  a predpoklady jej trvalého zvyšovania

 • null

  Dekarbonizácia

  – najnovšie technológie, možnosti a obmedzenia v oblasti odpadového hospodárstva a odvetví energetického zhodnocovania odpadov (Energy-from-Waste).

 • null

  Prispôsobenie PR, marketingových aktivít

  a foriem presadzovania spoločných odborných záujmov s cieľom predchádzať vzniku odpadu a zlepšiť výkonnosť odpadového hospodárstva.

 • null

  Optimalizácia a automatizácia procesov

  Ako môžu optimalizácia a automatizácia procesov v odpadovom hospodárstve a zavádzanie prvkov umelej inteligencie a strojového učenia zvýšiť mieru zhodnocovania recyklovateľných materiálov.

 • null

  Smart riešenia

  Aplikácia smart riešení v odpadovom hospodárstve s ohľadom na ciele, zámery a existujúce obmedzenia pri zhodnocovaní zvyškového a nerecyklovateľného odpadu.

 • null

  Elektronizácia evidencie

  v odpadovom hospodárstve. Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike.

 • null

  Environmentálne kriminalita

  jej medzinárodný presah a tranzit

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Bielan

technický náměstek

OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing

ENVI – PAK, a.s., Bratislava, Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ORGANIZÁTOR A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ

NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

PROGRAMOVÝ VÝBOR

(v abecednom poradí)

Ing. Petr Bielan

technický náměstek

OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Česká republika

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO

Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Mgr. Katarína Kretter

Riaditeľka pre komunikáciu a marketing

ENVI – PAK, a.s., Bratislava, Slovensko

Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM

Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project

North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo

Dipl.-Ing. Reinhard Siebenhandl

Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning

Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO

TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

ORGANIZÁTOR A KOORDINÁTOR KONFERENCIE

Gabriela Stuchlá

konateľ

NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

ZLATÝ PARTNER KONFERENCIE

STX Commodities B.V.

Amsterdam, Holandsko
Expert na obchod s environmentálnymi komoditami

PARTNERI KONFERENCIE

Energy financial group a.s.

Praha, Česká republika
Výroba biometanu z biologicky rozložitelných odpadů a gastroodpadů

ENVI – PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko
Člen medzinárodných združení organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE a EXPRA.

TOMRA Sorting Sp. z o.o.

Katovice, Poľsko
Recyklácia a senzormi riadené triedenie odpadov.

REKLAMNÍ PARTNERI

Green Talk s.r.o.

Bratislava, Slovensko

JRK Slovensko s.r.o.

Bratislava, Slovensko

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

APOH_white

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Bratislava, Slovensko

HOSZ-logo-trans-85x85

Hungarian Waste Management Federation (HOSZ)
Budapešť, Maďarsko

Ekologie v praxi, z.s.
Praha, Česká republika

odpady-logo-242x46

Profi Press s.r.o. a portál odpady-online.cz
Praha, Česká republika

odpad_portal_150x45

odpady-portal.sk a časopis Odpadové hospodárstvo
Bratislava, Slovensko

E-_Work-Cloudstation_envirokonferencia_2022_assets_loga_prumyslova_ekologie-logo-200

Průmyslová ekologie s.r.o.
Praha, Česká republika

NA KONFERENCIU SÚ POZVANÍ


zástupcovia verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovední za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo


zástupcovia významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov
(útvar: technológia, ekonomika, výrobné a riadiace procesy)

vedecké a výskumné organizácie, nezávislí odborníci a špecialisti spolupracujúci na významných enviro-projektoch

inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov

PROGRAM KONFERENCIE

3. 10. 2022 – Pondelok

8:30

Registrácia účastníkov

9:30

Otvorenie konferencie

RNDr. Ján Chovanec, MBA

Riaditeľ pre životné prostredie
KOSIT a.s., Košice, Slovensko
&
Generálny riaditeľ
Zväz odpadového priemyslu, Košice, Slovensko

Sekcia I-1

Ing. Marián Kobolka

majiteľ
JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava, Slovensko

ELWIS prináša poriadok do riadenia odpadového hospodárstva slovenských samospráv.

Miroslav Jakuš

technický riaditeľ
INISOFT s.r.o.
Liberec, Česká republika

Elektronizácia evidencie v odpadovom hospodárstve.

Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike.

Roman Hubálek

Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia
TOMRA Sorting s.r.o.
Senec, Slovensko

Automatické optické třídění separovaného a směsného komunálního odpadu.

Anna Sapota

Vice President, Governmental Affairs Eastern Europe North
TOMRA Systems ASA
Katovice, Poľsko

Triedenie zmesového odpadu ako súčasť holistického systému zdrojov.

Sekcia I-1: Otázky a odpovede

Prestávka

11:45

Sekcia I-2

Tomáš Voltr

výkonný ředitel EFG
Energy financial group a.s.
Praha, Česká republika

Biometan jako cesta k energetické soběstačnosti.

Dr. Stefano Lillia

Portfolio manager Green Gas Technologies
Pietro Fiorentini spa

Taliansko

Technológie a riešenia v oblasti zhodnocovania bioplynu.

Jay Morrod

Trading Analyst
STX Commodities B.V.

Amsterdam, Holandsko

Biometán ako alternatívna pohonná hmota.

Sekcia I-2: Otázky a odpovede

13:10

Obed

14:30

Sekcia I-3

Ing. Mária Podlesná

Oblastná riaditeľka
ENVI – PAK, a.s.

Bratislava, Slovensko

Zálohový systém pre PET fľaše a plechovky – prvé skúsenosti.

Ing. Petr Bielan

technický náměstek
OZO Ostrava s.r.o.
Ostrava, Česká republika

Srovnání systému sběru PET společně s ostatními plasty a zálohový systém PET.

RNDr. Jana Suzová

Environmentální specialista
SAKO Brno, a.s.
Brno, Česká republika

Zařízení pro energetické využívaní odpadů jako nezbytná součást oběhového hospodářství.

Mgr. Daniel Rabina

Zakladateľ
GreenTalk s.r.o.
Bratislava, Slovensko

Etablovanie témy energetického zhodnocovania odpadu vo verejnej mienke.

Sekcia I-3: Otázky a odpovede

Prestávka

16:45

Sekcia I-4

Jarno Stet

Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing
Westminster City Council
Londýn, Spojené kráľovstvo

Meranie výkonnosti odpadového hospodárstva v Londýne.

Dr Christian Schreyer

Umbrella Organization of Styrian Waste Management Associations
Seiersberg-Pirka, Rakúsko

„K úhrade užívateľovi“ … ale ako na to?

Spôsob tvorby poplatkov za odpady.

Ing. Luca Torresan

General Manager Sales & Marketing
Sartori Ambiente Srl
Arco, Taliansko

Inteligentné riešenia pre vyčlenenie a zber bio-odpadu a ako záväzné ciele roku 2023 premeniť na príležitosti.

Sekcia I-4: Otázky a odpovede

19:30

Recepcia

Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

4. 10. 2022 – Utorok

9:00

Sekcia II-1

Clas Ötting

Commercial Director
Relux Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Magdeburg, Nemecko

Produkty s vysokou úrovňou technologickej náročnosti a ich výroba z odpadu zo spotrebiteľských plastových obalov .

Ing. Rudolf Pardubický

manažér pre stratégiu a technicko – investičný rozvoj
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Bratislava, Slovensko

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava.

Ing. Martin Mužila

projektový manažer
SAKO Brno, a.s.
Brno, Česká republika

Praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektu na vysoko efektívne energetické zhodnocovanie odpadu v Meste Brno.

Dipl.-Ing. Dr. Helga Stoiber

Engineering & Consulting
UVP Environmental Management and Engineering GmbH
Viedeň, Rakúsko

Technické špecifikácie pre palivá získané z odpadov.

Sekcia II-1: Otázky a odpovede

Prestávka

11:10

Sekcia II-2

André Bucher

CEO
AA Protun AG
Uetendort, Švajčiarsko

Roboty riadené umelou inteligenciou a príklady ich využitia pri triedení odpadu.

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO
Nehlsen AG
Brémy, Nemecko

zastupujúci prednášajúci:

Dr. Stanislav Chladek

Regional Manager Eastern Europe
Nehlsen AG
Brémy, Nemecko

Odpadové hospodářství v Německu – vývoj od odpadového tržistě k cirkulární ekonomice.

Nebojša Vraneš

Advisor in Centre for the circular economy
Chamber of Commerce and Industry of Serbia
Belehrad, Srbsko

Prípadová štúdia zo Srbska – Cirkulárna ekonomika na krídlach odpadu, ktorý už odpadom nie je.

plk. Ing. Mário Kern

riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality
Národná centrála osobitných druhov kriminality, Prezídium Policajného zboru

Bratislava, Slovensko

Environmentálna kriminalita v odpadovom hospodárstve.

Sekcia II-2: Otázky a odpovede

13:00

Záver konferencie

13:15

Obed

Zmena programu vyhradená.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

ONLINE

@

250 €

300 € s DPH

EARLY BIRD

do 9.9.2022

320 €

384 € s DPH

BASIC

10.9.- 25.9. 2022

380 €

456 € s DPH

LAST CHANCE

od 26.9. 2022

450 €

540 € s DPH

Účastnícky poplatok sa nevzťahuje na prednášajúcich s odbornou nekomerčnou prezentáciou.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, raut.

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia
Pondelok, 3. 10. 2022
8:30 – 9:30
Program
Pondelok, 3. 10. 2022
9:30 – 18:00
Utorok, 4. 10. 2022
9:30 – 12:30
Recepcia
Pondelok, 3. 10. 2022
19:30 Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

ČASOVÝ
HARMONOGRAM

REGISTRÁCIA

Pondelok, 3. 10. 2022  8:30 – 9:30

PROGRAM

Pondelok, 3. 10. 2022  9:30 – 18:00

Utorok, 4. 10. 2022   9:30 – 12:30

RECEPCIA
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

Pondelok, 3. 10. 2022   19:30

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia

Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Izba (1 osoba)

(Lux)
98 €

izba/ noc

Izba (2 osoby)

(Lux)
108 €

izba/ noc

apartmán

(Standard - Lux)
112-141 €

apartmán/ noc

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky, vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH, bez miestneho poplatku.

Check in:                        14:00
Check out:                     12:00
Hotelová garáž:           20 €/deň
Miestny poplatok:      1,50 € / osoba / noc
Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, raňajky,
vstup do Patria Aqua Paradise, internet, strážené parkovisko.
Ceny včítane DPH a miestneho poplatku.

Check in:          14:00
Check out:       12:00
Hotelová garáž:     12 €/deň

Požadované ubytovanie vyznačte,
prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú
pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.
Objednané ubytovanie je splatné na recepcii hotela.

UBYTOVANIE

Hotel Patria****

Štrbské Pleso 33
059 85 Vysoké Tatry
Slovensko

GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E
www.hotelpatria.sk/en

Recepcia
Tel.: +421 -52 7848 999
recepcia@hotelpatria.sk

DOPRAVA

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2022
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

TIndividuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

LETECKY

Letiská

Letisko Krakovwww.krakowairport.pl/sk/
Plán pravidelných letov:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/plan-pravidelnych-letov,a181.html
Letecké spoločnosti:www.krakowairport.pl/sk/cestujuci,c70/informacie-o-letoch,c71/aerolinie,a182.html
Letisko Viedeň – Schwechat
Plán príletov a odletov:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_
Letecké spoločnosti:www.viennaairport.com/sk/cestujuci_/letisko/letecke_spolocnosti
Letisko Košicewww.airportkosice.sk/sk
Letový poriadok:www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/letovy-poriadok
Letecké spoločnosti:www.airportkosice.sk/sk/airlines
Letisko Bratislavawww.bts.aero/
Letový poriadok:www.bts.aero/lety/letovy-poriadok-leto-2018/prilety/
Letecké spoločnosti:www.bts.aero/lety/letecke-spolocnosti/
Letisko Poprad – Tatrywww.airport-poprad.sk/index.php
Letový poriadok:www.airport-poprad.sk/sk/podstranky/cestujuci/letovyporiadok.php

Preprava na letisko

Individuálna alebo skupinová preprava z / na letiská môže byť zabezpečená.

Približná doba trvania prepravy

Letisko Krakov, Poľsko2:50 hod.
Letisko Viedeň – Schwechat, Rakúsko4:30 hod.
Letisko Košice, Slovensko2:00 hod.
Letisko Bratislava, Slovensko3:50 hod.

Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Na cenu a podrobnosti o preprave z / na letisko sa informujte u organizátora konferencie.

AUTOM

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba.

Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky.

Kúpiť diaľničnú známku

(viac info na www.eznamka.sk)

Diaľničné známky na rok 2022
10,- € / 10 dní
14,- € / 30 dní
50,- € / 365 dní

V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.

Maximálna rýchlosť
obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol
0,00 ‰

VLAKOM

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria.

Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.

Železniční dopravcovia:

České dráhy

www.cd.cz

Železničná spoločnosť Slovensko

www.slovakrail.sk

Leo Express

www.leoexpress.com/cs

REGIOJET

www.regiojet.cz

TIndividuálna alebo skupinová preprava z / navlakovú syanicu môže byť zabezpečená.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 25. 4. 2022
Prihláška účastníka EARLY BIRD – 9. 9. 2022

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

ORGANIZÁTOR

NMC spol. s r.o.
Makovického 10
010 01 Žilina, Slovensko

Tel.: +421-903-340539
Tel.: +421-41-5166661
Fax: +421-41-5006977
E-mail: nmc@nmc.sk
Web: www.nmc.sk

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890

CSpoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/L

REGISTRÁCIA PRIHLÁŠOK

Termín na podanie prihlášky príspevku – 25. 4. 2022
Prihláška účastníka EARLY BIRD – 9. 9. 2022

Záväznú prihlášku zašlite na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Registrácia prihlášky Vám bude potvrdená obratom spolu so zaslaním dokladu (zálohovej faktúry) na úhradu účastníckeho poplatku.

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

MIESTO KONANIA

Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
GPS: 49° 7′ 28.5″ N. 20° 3′ 40.94″ E

KONFERENČNÉ JAZYKY

angličtina, slovenčina, čeština

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

angličtina → slovenčina
slovenčina / čeština → angličtina

TEŠÍME SA NA NAŠE STRETNUTIE